22.2 C
Travnik
Nedjelja, 21 srpnja, 2024
NaslovnicaBiHDijaspora nikad izdašnija,doznake premašile 3,57 milijardi KM!

Dijaspora nikad izdašnija,doznake premašile 3,57 milijardi KM!

Iz inos­tran­stva je la­ni u BiH sti­glo 3,57 mi­li­jar­di ma­ra­ka, što je najveći iznos tokom posljednjih deset godina, ne računajući 2014. godinu kada je zbog katastrofalnih poplava dijaspora poslala 3,85 milijardi KM.

 

Bosanskohercegovačka dijaspora je jedna od najbrojnijih u svijetu, mjereno prema ukupnom broju stanovnika u domovini. Svaka treća osoba rođena u BiH živi izvan domovine, najviše u SAD, Njemačkoj, Švedskoj, Danskoj, Francuskoj, itd. Osim po brojnosti, bh dijaspora poznata je i po privrženosti svojoj matičnoj državi, svojoj rodbini i prijateljima kojima pomaže na svaki način, a samo jedan od njih je slanje novčanih doznaka koje su iz godine u godinu sve veće, uprkos drukčijim prognozama nekih ovdašnjih analitičara. Općenito je rasprostranjeno uvjerenje da će doznake dijaspore opadati u godinama nakon rata i poratne obnove države, no trend je upravo suprotan!

Prema podacima  Cen­tral­ne ban­ke BiH u protekloj, 2016. godini, bh dijaspora je bila izdašnija nego ikad nakon rata, ne računajući dramatičnu 2014. godinu kada je BiH bila pogođena katastrofalnim poplavama. U protekloj godini ukupne doznake bh. dijspore premašile su iznos od 3,57 milijardi KM, što je skoro 22 miliona KM više nego godinu ranije.

 

U posljednjih de­setak go­di­na do­zna­ke iz inostran­stva va­ri­ra­le su od 3,25 mi­li­jar­di iz 2009. do 3,85 mi­li­jar­di KM u 2014, te 3,57 milijardi KM u 2016. godini.

Po­da­ci Cen­tral­ne ban­ke po­ka­zu­ju da od uku­pnih 3,57 mi­li­jar­di, ko­li­ko je u BiH sti­glo u pro­šloj go­di­ni, na nov­ča­ne do­zna­ke otpa­da­ju 2,43 mi­li­jar­de, a na os­ta­le te­ku­će tran­sfe­re, me­đu ko­ji­ma su i pen­zi­je iz inostran­stva, 1,13 mi­li­jar­di KM.

Građani BiH koji žive u inozemstvu, a procjenjuje se da ih ima oko 1,4 miliona, i većinom su iz domovine izbjegli tokom agresije, svojim porodicama i prijateljima u BiH od 1998. do prošle godine poslali su skoro 40 milijarde KM!

 

To je neuporedivo više od zbira svih inostranih investicija u BiH od rata do danas!

spot_img