14 C
Travnik
Srijeda, 22 svibnja, 2024
NaslovnicaBiHFiskalna reforma u FBiH: Minimalna plata 1.000 KM, smanjenje doprinosa na 28,5...

Fiskalna reforma u FBiH: Minimalna plata 1.000 KM, smanjenje doprinosa na 28,5 posto

Usvajanje seta fiskalnih zakona u Federaciji BiH trebalo bi, prema najavama političara, biti realizovano u ovoj godini.

O ovoj temi smo razgovarali sa zamjenikom ministra finansija i trezora BiH Muhamedom Hasanovićem koji je dio Ekonomskog savjeta premijera Federacije BiH, a koji radi na pripremi novog seta fiskalnih zakona u FBiH.

Hasanović u razgovoru za Klix.ba ističe da je riječ o najvećoj fiskalnoj reformi do sada koja obuhvata set fiskalnih zakona koji se odnose na Zakon o minimalnoj plati, Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak.

“Cilj ovih zakona je olakšavanje poslovanja poslodavcima, kao i poboljšanje standarda radnika, što implicira da će biti olakšano i budućim investitorima koji žele investirati u Bosnu i Hercegovinu. Ovim setom fiskalnih zakona ćemo unaprijediti efikasnost, pravednost i transparentnost fiskalnog sistema”, kaže Hasanović.

Prava i obaveze

Dodaje da će Zakon o minimalnoj plati u FBiH propisivati minimalni iznos od 1.000 KM koji poslodavci moraju isplatiti svojim zaposlenicima kao mjesečnu naknadu za rad.

“Također će sadržavati odredbe o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika vezanim za minimalnu platu, kao i mehanizme zaštite radnika od eventualnih kršenja ovog prava”, ističe Hasanović.

Govoreći o Zakonu o doprinosima u FBiH objašnjava da će biti regulisane obaveze poslodavca i zaposlenika u vezi s uplatom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao što su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdrastveno osiguranje, nezaposlenost itd..

“Ovaj zakon će propisivati visinu doprinosa, način obračuna, rokove plaćanja, obveznike plaćanja, kao i sankcije za nepoštivanje propisa. Novim Zakonom o doprinosima u FBiH doprinosi će sa dosadašnjih 41,5 posto biti smanjeni na 28,5 posto”, kaže Hasanović.

Kada je riječ o Zakonu o porezu na dohodak u FBiH, njime će biti propisano oporezivanje prihoda koje pojedinac ostvari kao dohodak, što uključuje prihode od zaposlenja, samostalne djelatnosti, imovine, kapitala i drugih izvora.

“Zakon će određivati poresku stopu i olakšice, kao i obveznike plaćanja poreza, načine obračuna, rokove plaćanja i administrativne postupke. Također, ovaj zakon će sadržavati odredbe o poreskim olakšicama, oslobađanjima, sankcijama za nepoštivanje zakona i pravilima za vođenje evidencija i podnošenje poreznih prijava”, kaže Hasanović.

Održan sastanak

Dodaje da porez na dohodak iznosi 10 posto te novim Zakonom o porezu na dohodak iznos plate do 1.000 KM neće biti oporezovan.

“Zakonom o porezu na dohodak bit će tretirane povremene aktivnosti, gdje su freelanceri obuhvaćeni zakonom, a također su planirane i olakšice za pripravnike”, kaže Hasanović.

Kaže nam da su novi zakoni prezentirani Udruženju poslodavaca FBiH, s kojima je premijer FBiH održao prošle sedmice sastanak na kojem je, kako kaže, još jednom potvrđena zajednička partnerska i prijateljska saradnja radeći na historijskim reformama.

Naglašava da nije bilo moguće u kratkom roku donijeti izmjene zakona, jer su sva tri zakona vezana za elektronsku fiskalizaciju, a koja se veže za Poreznu upravu FBiH.

Govoreći o olakšicama koje donose novi zakoni kaže nam da će minimalna plata od 1.000 KM novim zakonom uključivati i topli obrok.

“Preko 200.000 ljudi je u FBiH koji su trenutno zaposleni i primaju platu do 1.000 KM te bi najveći efekat povećanja minimalne plate najviše uticao upravo na ovu kategoriju zaposlenih. Iznos minimalne plate se ne oprorezuje na osnovu poreza na dohodak, kao što sam već spomenuo, ali se kod većih iznosa porez na dohodak obračunava samo na razliku plate u odnosu na minimalnu platu. Obzirom da je minimalna plata u 2023. godini iznosila 596 KM (bez toplog obroka), novim zakonom će minimalna plata sa uključenim toplim obrokom iznositi 1.000 KM”, objašnjava Hasanović.

Zatim navodi da se doprinosi historijski značajno smanjuju gdje će penziono i invalidsko osiguranje iznositi 14 posto umjesto dosadašnjih 23 posto, zdrastveno osiguranje će iznositi 13,5 posto umjesto 16,5 posto te osiguranje u slučaju nezaposlenosti jedan posto u odnosu na prethodnih dva posto, što predstavlja ozbiljno rasterećenje za poslodavce u FBiH.

“Postoje određene ideje da se sav dio ušteda poslodavaca na bazi doprinosa prenese na radnika, pa bi radnik pored plate od 1.000 KM dobio značajan iznos kroz uštedu poslodavca na doprinosima. To predstavlja znatan doprinos za sve radnike bez obzira na visinu primanja. Reforma fiskalnih sistema dovest će do velikih izazova obzirom da će doći do smanjenja fondova, međutim nadoknadit će se sredstva kroz elektronsku fisikalizaciju i povećanje krajnje potrošnje”, zaključuje Hasanović.

Izvor: klix

spot_img