27.4 C
Travnik
Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024
NaslovnicaBiHNema koristi od robnih rezervi u FBiH

Nema koristi od robnih rezervi u FBiH

SARAJEVO – Uprkos nestašicama i enormnim poskupljenjima osnovnih životnih namirnica, direkcije robnih rezervi u Federaciji BiH nisu na odgovarajući način intervenisale kako bi ublažile posljedice poremećaja na tržištu.

Ovo se u suštini navodi i u Reviziji učinka na temu “Upravljanje robnim rezervama u Federaciji BiH”, a u kojoj se ističe da je cijena ulja u maju 2022. godine bila za 66 odsto veća u odnosu na maj 2021. godine, brašna 49 odsto, šećera 48,7 odsto, pilećeg mesa 35,1 odsto, tjestenine i riže oko 25 odsto.

Ono što je zanimljivo jeste da programi i planovi robnih rezervi u Federaciji BiH, odnosno njihovo poslovanje, prema zakonima o robnim rezervama, smatraju se državnom tajnom, tako da javnosti nije poznato kojom vrstom i količinama robe Federacija BiH i kantoni raspolažu.

Revizija je utvrdila i da je upravljanje robnim rezervama u FBiH posebno i na različite načine uređeno Zakonom o federalnim robnim rezervama i zakonima koji su doneseni u sedam kantona.

“Revizijom je utvrđeno da direkcije ne razmjenjuju podatke o robi koju nabavljaju i posjeduju u rezervama, tako da nijedna od institucija ne raspolaže podacima o ukupnim količinama i vrstama robnih rezervi u FBiH. Nadležni iz kantonalnih direkcija ističu kako je neophodno uspostaviti koordinaciju između postojećih direkcija. Na taj način bi se omogućila efikasnija nabavka robe koje nema dovoljno”, naveli su revizori.

Kada je riječ o tajnosti poslovanja, robne rezerve u Federaciji BiH nisu na odgovarajući način odredile koje informacije treba da budu transparentne i poznate javnosti, zbog čega se čak ni osnovni podaci ne objavljuju javno. Pored toga, mnoge nabavke vršene su mimo Zakona o javnim nabavkama, a intervencije koje su vršene nisu dale rezultate.

“Uprkos krizi izazvanoj pandemijom koja je nastupila u 2020. godini, kao i inflaciji koja je kontinuirano u porastu, vlade nisu donosile odluke o intervencijama robnim rezervama na tržištu”, naveli su revizori, podsjećajući da se, recimo, na početak hitne intervencije sa dizel gorivom za proljećnu sjetvu čekalo čak tri mjeseca.

Slična situacija bila je i prilikom pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena kada je Vlada u drugoj polovini 2022. godine donijela Uredbu o pomoći stanovništvu. Revizori su utvrdili da je ta uredba donesena bez provedenih analiza stanja robnih rezervi i potreba stanovništva kao i bez propisanog načina nadzora nad njenim provođenjem. Iako je uredbom navedeno kako će paket pomoći biti uručen korisnicima u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbe, ustanovljeno je da rok nije ispoštovan, odnosno da je do kraja septembra 2022. godine podijeljena samo jedna trećina ove vrste pomoći socijalno ugroženim porodicama.

“Definitivno je pokazano da u posljednje dvije godine građani nisu imali nikakve koristi od robnih rezervi. Robne rezerve nisu kontrolisale cijene, što jeste njihova svrha da oslobađanjem neke robe na tržištu obuzdaju cijene. Jednostavno, od njih nema nikakve koristi, osim što tamo radi nekoliko ljudi i primaju plate”, rekao je Admir Arnautović, predsjednik Udruženja potrošača srednje Bosne.

Izvor: Nezavisne

spot_img