U posljednjih nekoliko tjedana fizički su napadnuta tri inspektora.

Glavna zdravstvena inspektorica Republike Srpske Milica Matijević izjavila je da su sve učestaliji verbalni i fizički napadi na inspekotre, kao i prijetnje prilikom kontrola gospodarskih subjekata da li poštuju propisane mjere u borbi protiv virusa korona.

”U posljednjih nekoliko tjedana fizički su napadnuta tri inspektora, a Krivičnim zakonikom je propisano da je napad na službeno lice krivično djelo”, rekla je je Matijevićeva.

Matijevićeva je navela da je bilo slučajeva gdje su određeni pojedinci imali namjeru da inspekciji nadzor zloupotrijebe u političke svrhe, te dodala da se takav slučaj dogodio u Banja Luci prošlog tjedna.

”U inspekcijskoj kontroli ugostiteljskog objekta vršen je politički pritisak na gradske inspektore da poduzimaju mjere koje nisu bile u skladu sa zakonom, odnosno u konkretnom slučaju utvrđene nepravilnosti imale su zakonski osnov za izricanje novčane kazne, koja je i izrečena u trenutku kontrole, ali ne i za izricanje mjere zabrane rada”, rekla je Matijevićeva za ATV.

Prema njenim riječima, ovakve situacije su nedopustive imajući u vidu da je inspektor službeno lice sa posebnim ovlastima, obavezama i odgovornostima i da je prilikom obavljanja poslova dužan da se pridržava principa profesionalnosti, nepristrasnosti, odgovornosti i postupa prema pravilima struke i politički neutralno. Ona je nagasila da, bez obzira na kompleksnu situaciju, inspekcijski organi imaju obavezu i dužnost da osiguraju poštivanje zakonskih propisa s ciljem zaštite javnog zdravlja i općeg interesa.

Matijevićeva je dodala da inspekcijski organi u Republici Srpskoj pojačano kontroliraju poštivanje mjera propisanih u borbi protiv virusa korona, te da ih većina gospodarskih subjekata poštuje, ali da su problem nesavjesni pojedinci koji ugrožavaju zdravlje stanovništva.

”Rasploživi kapaciteti Inspektorata usmjereni su prema visokorizičnim subjektima”, rekla je Matijevićeva i podsjetila da je u proteklih sedam dana izvršeno 976 inspekcijskih kontrola, a u 53 slučaja su utvrđene nepravilnosti i izračene novčane kazne od 78.000 KM.

Izvor: bljesak

Komentari

komentara