Državne kompanije u BiH imaju astronomska dugovanja, ne plaćaju svoje obaveze

Prema izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za 2018. godinu, u BiH egzistira 548 državnih preduzeća koja zapošljavaju više od 80.000 ljudi… I duguju astronomskih oko 8,5 milijardi KM. Stvari su još i puno gore ako se analizira dodatno značenje ovih brojki.

Tako istraživanje pokazuje da je u Federaciji BiH samo 10 od 240 državnih preduzeća finansijski održivo, dok u RS nema državnih preduzeća koja su finansijski zdrava.

Jasni zahtjevi

Među državnim kompanijama najveći dužnici su ”Željeznice FBiH”, s više od 200 miliona KM duga, zatim GRAS sa 160 miliona KM, te rudnici Kreka, Zenica i Kakanj.

Ključno pitanje je kako su državna preduzeća u BiH dospjela u ovako katastrofalnu situaciju. Prof. dr. Aziz Šunje, jedan od najvećih stručnjaka za menadžment u našoj zemlji, ističe dva osnovna problema poslovanja državnih kompanija.

Državne kompanije su pod potpunom kontrolom političkih partija na vlasti i te stranke na čelu državnih preduzeća promoviraju politički podobne kadrove. Moguće je da državna preduzeća budu uspješna, ali ako su dovoljno daleko od vlasti. Drugo, za uspješno funkcioniranje moraju biti profesionalno vođene i imati jasno definirane zahtjeve. Recimo, normalno bi bilo “Elektroprivredi BiH” postaviti zahtjev da na godišnjem nivou mora proizvesti dodatni nivo električne energije po različitim osnovama – objašnjava Šunje. Ekonomista i direktor Agencije za privatizaciju u Tuzlanskom kantonu Admir Čavalić upozorava da, uz stranačku kontrolu i loše poslovanje, državne firme u BiH stvaraju i distorziju na tržištu.

Državne firme privlače najbolje kadrove i smanjuju potencijal za veću produktivnost u realnom sektoru, a opet predstavljaju rak-ranu našeg fiskalnog sistema, jer godinama izbjegavaju svoje obaveze plaćanja poreza. Tako realni sektor ostaje pritisnut visokim nametima, a vlasti se ne usuđuju da uđu u smanjenje stope doprinosa upravo zbog činjenice da imate dugovanja od državnih kompanija – navodi Čavalić.

Jasno je da se problemi u državnim firmama u BiH godinama samo sve više gomilaju, no šta je rješenje? Profesor Šunje ističe da postoje jasna pravila kako se državne firme mogu oporaviti, ali da je zato neophodna politička volja.

Jasna pravila

– Vi imate državna preduzeća kao što je norveško ”Equinor ASA”, koje upravlja strateški najdragocjenijim resursima, to su nafta i plin, i jedno je od najbolje vođenih preduzeća na svijetu. Imate isto tako ”Saudi Aramco”, koji ima godišnji profit od 110 milijardi dolara, državno preduzeće stopostotno.

Način kako se upravlja državnim preduzećima u BiH, posebno u Federaciji – to nema nigdje na svijetu, da Vlada direktno postavlja upravu i potpuno kontrolira njen rad. Trebaju postojati agencije i tijela koja bi nadgledala njihov rad i trebalo bi da odgovaraju parlamentu za svoje rezultate – navodi Šunje.

Izvor: avaz

Komentari

komentara