Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da u roku od tri dana uspostavi efikasan sistem registracije zainteresiranih građanki i građana za vakcinaciju

Nakon kraće pauze zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH glasali su o predloženim mjerama za poboljšanje epidemiološke situacije u FBiH.

Klub SDP-a predložio je ukupno osam zaključaka. Podršku većine u Predstavničkom domu dobili su sljedeći:

– Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da hitno donese odluku kojom će propisati utvrđivanje marže za naftne derivate na način da se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propise maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivata propise maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,25 KM/litru derivata.

– Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da hitno donese mjere neposredne kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i osnovnih higijenskih proizvoda kroz utvrđivanje maksimalnih marži na iste.

– Predstavnički dom Parlamenta FBiH nalaže Vladi FBiH, Ministarstvu zdravstva FBiH i Kriznom štabu FBiH ograničavanje cijena laboratorijskih nalaza, testova i svih drugih usluga vezanih za dijagnostiku i liječenje koronavirusa u svim zdravstvenim ustanovama na području entiteta.

– Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da u roku od tri dana uspostavi efikasan sistem registracije zainteresiranih građanki i građana za vakcinaciju.

– Nalaže se Vladi FBiH da jednom sedmično izvještava Predstavnički dom Parlamenta FBiH o provedbi usvojenih zaključaka.

Izvor: avaz

Komentari

komentara