BANjALUKA – Pravosnažnim sudskim odlukama u posljednjih deset godina trajno je oduzeta i na Republiku Srpsku prepisana nelegalno stečena nepokretna imovina fizičkih i pravnih lica u vrijednosti od 11.255.896 maraka.

Podaci su ovo Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, iz koje su istakli da je riječ o imovini koja je upisana u javni registar kao svojina Srpske, kojom upravlja Vlada Srpske.

Prema riječima nadležnih iz ove agencije, a koja već deset godina radi pod nadzorom Ministarstva pravde, ovo tijelo je tokom prošle godine upravljalo oduzetom imovinom ukupne vrijednosti 1.703.604 marke, od čega se na privremeno oduzetu odnosilo 1.033.420, a trajno 670.184 marke.

– Postupajući po sedam sudskih odluka u kojima je odlučivano o oduzimanju imovine, tokom prošle godine preuzeli smo imovinu u vrijednosti 25.222 marke. Riječ je o trajno oduzetoj, odnosno imovini koja je sudskim odlukama oduzeta primjenom mjere oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, mjere bezbjednosti oduzimanja predmeta krivičnog djela i zaštitne mjere oduzimanja predmeta upotrijebljenih za izvršenje prekršaja – naveli su za “Glas Srpske” iz ove agencije, dodajući da je uglavnom riječ o drvetu za ogrev, manjoj količini novca, tri putnička motorna vozila i tekstilnoj robi.

Na osnovu odluka Vlade Republike Srpske o raspolaganju trajno oduzetom imovinom oduzeto ogrevno drvo u vrijednosti 396 maraka je ustupljeno Javnoj ustanovi Dječiji vrtić “Naša radost” iz Prnjavora, a jedno trajno oduzeto putničko motorno vozilo u vrijednosti 11.856 maraka ustupljeno je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske.

Kako su objasnili, shodno Zakonu o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela, Agencija je tokom prošle godine uplatila na račune javnih prihoda budžeta Republike Srpske ukupno 120 maraka oduzetog novca. Kada je u pitanju trajno oduzeta nepokretna imovina, a među kojom su najvrednije dvije kuće (Banjaluka i Kneževo) i stan (Banjaluka), ukupne vrijednosti oko 630.000 maraka, još nisu donesene odluke o raspolaganju iz objektivnih razloga.

Izvor: glas srpske

Komentari

komentara