Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) pokrenula je javne konsultacije za Nacrt pravila o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge rominga i Nacrt odluke o cijenama usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu.

Pravilom o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge rominga propisani su detaljni propisi kako bi se obezbijedila dosljedna primjena politike primjerenog korištenja koju operateri mogu primjenjivati na potrošnju regulisanih maloprodajnih usluga rominga po primjenjivim domaćim maloprodajnim cijenama.

Takođe, pravilom su, s ciljem sprečavanja zloupotrebe, definisani primjereno korištenje, transparentnost i kontrola politike primjerenog korištenja, kao i način podnošenja zahtjeva, te metodologija za procjenu održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roming, saopšteno je iz RAK.

Iz ove agencije podsjećaju da su, odlukom o cijenama usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama na zapadnom Balkanu, utvrđene maksimalne prosječne veleprodajne cijene usluga rominga u regionu za period od 1. jula ove godine, kao i dinamika snižavanja cijena.

Odlukom je definisana maksimalna veleprodajna cijena usluga završavanja poziva u mobilnim mrežama za regulisane pozive u romingu u regionu za period od 1. jula 2021. godine.

Komentari na nacrte dokumenata mogu biti dostavljeni najkasnije do 5. marta putem pošte na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo, putem faksa na broj 0038733/713-080 ili putem elektronske pošte (sbodirog@rak.ba).

Izvor: srpska.info

Komentari

komentara