Ombudsman je potvrdio i da nezadovoljni korisnici mogu raskinuti ugovor u roku od 30 dana.

Nakon što su 1. siječnja neugodno iznenadili svoje pretplatnike naprasnim izbacivanjem Arenasport kanala iz svoje ponude, kompanija Telemach suočava se sa stalnim pritiskom korisnika i javnosti.

Facebook grupa koja okuplja nezadovoljne korisnike već ima 9000 članova, a Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je kazala za Bljesak.info kako su već primili više od stotinu pritužbi na Telemach, a isti napominju kako je kompanija dužna u slučaju da se nastavi situacija s Arenasportom, umanjiti račune korisnicima.

“Korisnici u skladu s općim uvjetima poslovanja koji je javni dokument objavljen na stranicama Telemacha imaju pravo na umanjenje cijene usluge, i to: Članak 1.5. Telemach garantira da će svojim pretplatnicima pružati usluge na ispravan način, koje sadržajem i kvalitetom odgovaraju deklariranim i ugovorenim karakteristikama (…). Telemach će izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili proporcionalno umanjiti cijene usluge izuzev za one usluge kod kojih se cijena izračunava na osnovu mjerenja stvarne potrošnje i naknaditi pretplatniku eventualno nastalu štetu, a prema pozitivnopravnim propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.”

To znači, tvrde ombudsmani, da korisnici nezadovoljni novonastalom situacijom trebaju čim prije odlučiti – ili raskinuti ugovor ili tražiti “naknadu štete” kroz nove pogodnosti.

Rok od 30 dana istječe krajem siječnja.

Izvor: bljesak

Komentari

komentara