“Neki bi se tome mogli protiviti tvrdeći da se radi o “pustim željama”, govoriti da se to nikada neće desiti. Ali, jasno je da je reformiranje Ustava neophodno. Jednostavno, to je u interesu države i njenog stanovništva”.

Optimist sam da bi u Bosni i Hercegovini moglo doći do promjena na bolje, kaže Reinhard Priebe, ugledni njemački pravnik. 

U intervjuu za magazin Friedrih Eabert Stiftung (FES), on je govorio o stanju vladavine zakona u našoj zemlji.

Istakao je da mu je osnova za optimizam i ono što je čuo pred kraj novembra na online konferenciji “Pravo na pravdu”, koju je organizirala Delegacija Evropske unije u Sarajevu. 

“Kada ljudi shvate da je vladavina zakona u njihovoj državi sve lošija, da je korupcija sve raširenija, da se pravosuđu ne može vjerovati da je nezavisno i efikasno, te kada počnu govoriti o takvim nedostacima,onda se tu pojavljuje šansa za promjenu i napredak.

Već dok smo pripremali izvještaj o BiH, uočili smo da je nevladin sektor uputio veliki broj inicijativa koje su za cilj imale promjene i poboljšanja u funkcioniranju vladavine zakona. 

Debata “Pravo na pravdu” od 24. novembra prošle godine, pokazala je da su bh. ljudi sve ozbiljnije uključeni i zahtijevaju promjene. 

U ovom procesu, moram istaći, nezavisni i profesionalni mediji su isto tako bitni u nastojanjima da se osigura transparentnost i odgovornost pravosuđa.

I tu vidim određen dobar razvoj situacije”, rekao je Priebe.

On je upozorio i da se moraju provesti sve presude Evropskog suda za ljudska prava izz Strazbura, te ocijenio neprihvatljivim da neke na to čekaju više od deceniju. 

Odbacio je kao neprihvatljive, bilo kakve političke izgovore.

“I ja sam veliki zagovornik da se naša pomoć zapadnom Balkanu uslovi provođenjem reformi. Na polju vladavine zakona nema prostora za kompromise. I tu moramo biti striktni, ne samo kada su zemlje koje žele u EU u pitanju, već i one koje su već članice”, istakao je Priebe. 

Ukazao je i da se Ustav Bosne i Hercegovine mora mijenjat.

“Neki bi se tome mogli protiviti tvrdeći da se radi o “pustim željama”, govoriti da se to nikada neće desiti.

Ali, jasno je da je reformiranje Ustava neophodno. Jednostavno, to je u interesu države i njenog stanovništva”.

Priebe je podsjetio i na stav Vijeća Evrope od prije čak 15 godina da do promjena Ustava mora doći, jer postojeći nije ni dovoljno demokratičan, niti efikasan, niti osigurava dovoljan stepen demokratije. 

“Ako je to tada tako rečeno, onda nema sumnje da sada još i više važi”, istakao je. 

(Politicki.ba)

Komentari

komentara