Novom naredbom produžena je odredba kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijeloj teritoriji Federacije BiH u vremenu od 23:00 do 5:00 sati.

Novom Naredbom kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koja se primjenjuje od danas (21. prosinca), opće mjere iz nje su produžene za još 14 dana, a u nekim dijelovima ona je i proširena. Taj prošireni dio se odnosi na naredbe kriznim stožerima u kantonima na području Federacije BiH. Naime, naloženo je kriznom stožeru Hercegovačko-neretvanske županije da u suradnji sa kantonalnim ministarstvom obrazovanja u periodu od 21. do 25. prosinca organiziraju isključivo online nastavu radi održavanja lokalnih izbora u Mostaru. Navedeno je i to da su dužni provesti dezinfekciju prostora, prozračivanje i druge higijensko-epidemiološke mjere neophodne za suzbijanje širenja koronavirusa.

“Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva da u suradnji sa mjerodavnim institucijama organiziraju dezinfekciju i prozračivanje svih objekata u kojima se održavaju lokalni izbori u Mostaru na području kantona”, stoji u odluci. Novom naredbom, između ostalog, produžena je odredba kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijeloj teritoriji Federacije BiH u vremenu od 23:00 do 5:00 sati. Za kontrolu ove odredbe zadužene su “kantonalne uprave policija nadležnih kantonalnih MUP-ova u skladu sa kantonalnim propisima o javnom redu i miru. Također je naglašeno i to da je obavezno nošenje maske u zatvorenom, ali i na otvorenom osim za djecu mlađu od šest godina, osoba koje imaju probleme s disanjem i osobe s invaliditetom koje ne mogu same staviti ili skinuti masku. Na otvorenom i zatvorenom je dozvoljeno maksimalno 30 osoba zavisno od kvadrature objekta, a obavezno se mora poštovati distanca od 2 metra i potrebne higijenske mjere.

Izvor:Bljesak

Komentari

komentara