Poljoprivredni proizvođači uskoro će moći računati na povoljne kredite za koje će jamstva davati Federacija BiH, i to u sklopu velikog projekta pomoći oporavku gospodarstva kroz kreditno-jamstveni program, piše Večernji list BiH

Jamstva za kredit

Nedavno je Vlada na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila program za poljoprivredu i prehrambenu industriju, pri čemu ukupan iznos jamstava iznosi 100,000.000 KM i mogu biti izdavana najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

Pravo na izdavanje jamstava po programu imaju obrti i poduzeća iz područja poljoprivrede i prehrambene industrije i poljoprivredne zadruge čije je sjedište na području Federacije BiH, koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost i kojima je potrebna likvidnost za njihove aktivnosti jer su suočeni s poteškoćama u poslovanju kao posljedica pandemije prouzročene COVID-19.

Međutim, treba napomenuti kako podnositelji zahtjeva za izdavanje jamstava po programu ne mogu biti obrti, odnosno gospodarska društva u stečaju ili nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, odnosno koja podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava.

Ukupan iznos jamstvenih obveza fonda prema jednom poduzetniku ili skupini povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5,000.000,00 konvertibilnih maraka. Pritom, jamstvo fonda za pojedinačni kredit iznosi 50% iznosa glavnice kredita, ali ne više od 3,000.000 konvertibilnih maraka. Za kredite koji budu odobreni s valutnom klauzulom u nekoj stranoj valuti jamstvo fonda može se izdati samo za kredite uz valutnu klauzulu za euro. Krediti za koje se izdaju jamstva fonda moraju imati utvrđen raspored otplate, uključujući redovite jednake mjesečne otplate i/ili jednokratne otplate.

Kada je riječ o tehničkim detaljima koji zanimaju sve one koji imaju namjeru podnijeti zahtjev, treba navesti kako se jamstva izdaju za kredite s rokom dospijeća do 60 mjeseci, uključujući poček do 18 mjeseci za dugoročne kredite, a koji su namijenjeni financiranju u nekoliko slučajeva, jedan od njih je tekuća likvidnost (isplata plaća, plaćanje poreza i doprinosa) do vrijednosti isplaćenih plaća, poreza i doprinosa za šest mjeseci poslovanja u 2019. godini.

Investicije

Također, krediti će se moći koristiti za financiranje obrtnih sredstava — do vrijednosti od 30 posto ostvarenih godišnjih prihoda u 2019. godini, dovršavanju već započetih investicija — za investicije započete do uključivo 17. ožujka 2020. godine, kao i za investicija manjeg obujma — za investicije započete nakon 17. ožujka 2020. godine čija vrijednost ne prelazi 30 posto ostvarenih godišnjih prihoda u 2019. godini. 

vitez.info

Komentari

komentara