Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije koronavirusa. Opći cilj je osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima, očuvanje radnih mjesta, te osiguranje hitno potrebne podrške i održavanje konkurentnosti u izvozno orijentisanim sektorima, javlja Anadolija.

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe osigurana su u budžetu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 90 miliona KM i raspoređena na razdjele resornih ministarstava.

Tako je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma raspoređeno 30 miliona KM za pomoć turističko-ugostiteljskom sektoru, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 20 miliona KM za pomoć ovom sektoru, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 10 miliona KM za pomoć poljoprivredi i prehrambenoj industriji, te Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 30 miliona KM za pomoć izvoznim privrednim društvima.

Finansijska pomoć korisnicima se dodjeljuje na temelju općih uslova i specifičnih kriterija za svaki sektor u okviru resornih ministarstava do kraja godine. Ministarstva su dužna sedam dana nakon stupanja Uredbe na snagu objaviti javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći. Ako korisnik pomoći djeluje u više sektora, pravo na pomoć može ostvariti samo od jednog ministarstva.

Korisnici pomoći ne mogu smanjivati broj radnika do 31. decembra ove godine u odnosu na broj uposlenih 30. septembra ove godine, izuzev korisnika u oblasti aerodroma i željezničkog prometa, te javnih poštanskih operatera. Izuzetno, korisnicima kojima se finansijska pomoć dodjeljuje bez objave javnog poziva (aerodromi, željeznice i javni poštanski operateri) zahtjev za dodjelu finansijske pomoći podnose resornom ministarstvu u roku od 15 dana od stupanja Uredbe na snagu.

– Danas je usvojena uredba. Radi se o instrumentu makroekonomske politike. Ako se malo vratimo na početak, makroekonomska politika u jednoj državi, na slobodnom tržištu, može se vodit samo sa dva agregata, jedan je monetarna politika i drugi fiskalna – rekao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić nakon sjednice.

Kako je kazao, svjedoci smo da mi nemamo mogućnost vođenja monetarne politike iako i lijevo i desno do nas vidimo da države, odnosno EU i Srbija, imaju mehanizam monetarne politike.

– Mi imamo na raspolaganju samo fiskalnu. U okviru ovih instrumenata fiskalne politike svakako spada i današnji potez vlade, a to je instrument za transfer onim ugroženim privrednim granama koje su tokom ove pandemije pretrpjele najveću štetu. Naime, već je šest, sedam mjeseci od početka pandemije i već imamo vrlo kvalitetne pokazatelje, ne samo u zdravstvenom nego u ekonomskom smislu ko je pretrpio najveću štetu – pojasnio je Novalić.

I tu, kako je kazao, spada četiri, pet oblasti koje neće moći preživjet zimu bez neke njihove podrške.

– To je promet i komunikacije, turizam kroz hotelijerstvo i sve druge koje prate turizam je pao i to dramatično. Do sada, u odnosu na prošlu godinu, 71 posto je manje, a do kraja godine će biti i lošiji taj procenat. Tu je i izvozna industrija koja je u krizi jer ne postoji velika potražnja na Zapadu gdje se praktično plasira naša roba. Tu spada i poljoprivreda u kojoj smo sjetvu subvencionirali sa 16 miliona maraka. I zdravstvo koje smo uvrstili u ovaj transfer od 100 miliona. Izostavili smo ga danas iz ove uredbe što se pojavila informacija da možemo doći do lijeka remdesivir, 23.000 ampula, dovoljno da intervenišemo na našu količinu prisutnosti bolesti od koronavirusa. Ali postoji 10-12 miliona koje ćemo dati u zdravstvo, da li za lijek ili bolničke kapacitete – rekao je Novalić.

Prema njegovim riječima, pomogli su ove četiri grane tako što je 30 miliona išlo za turizam, 30 miliona izvoznicima, dakle industrija, deset miliona je išlo za poljoprivredu i 20 miliona za promet.

– Uslove koje smo postavili u ovoj uredbi ciljaju na dvije stvari. Jedno je zadržavanje radnih mjesta. Ovih 90 miliona ide na održanje radnih mjesta. To znači ako turizam ima 30 miliona, onda 12 miliona je rezervisano za očuvanje radnih mjesta, a preostalih 18 za tekuće poslovanje – istakao je Novalić.

Izvor:Avaz

Komentari

komentara