Kada BiH i Pakistan ratifikuju sporazum, to će biti osnova koja bi u praksi značila da se svi Pakistanci koji su nezakonito došli u BiH procesom readmisije vraćaju u zemlju porijekla, a Pakistan bi bio dužan da ih prihvati

Ilegalni migranti iz Pakistana uskoro bi mogli da budu deportovani iz BiH, na osnovu pregovora i dogovora domaćih sa tamošnjim vlastima, piše “Glas Srpske”.

List navodi da je Ministarstvo sigurnosti BiH  nedavno formiralo radnu grupu koja je radila na sporazumu čije bi potpisivanje značilo povratak ilegalnih migranata, porijeklom iz Pakistana, a kojih je i najviše u BiH, u njihovu domovinu.

Konačan tekst nacrta sporazuma, na koji je mišljenje dala i pakistanska strana, utvrđen je juče i proslijeđen u dalju proceduru, odnosno Vijeću ministara, a o njemu treba da se izjasni na kraju i Predsjedništvo BiH.

Član radne grupe i savjetnik direktora Granične policije BiH Svevlad Hofman rekao da je to radno tijelo usaglasilo detalje i da su sada na potezu nadležne institucije vlasti.

Kada BiH i Pakistan ratifikuju sporazum, to će biti osnova koja bi u praksi značila da se svi Pakistanci koji su nezakonito došli u BiH procesom readmisije vraćaju u zemlju porijekla, a Pakistan bi bio dužan da ih prihvati.

“Stavovi BiH i Pakistana su objedinjeni u nacrt sporazuma o readmisiji, koji je proslijeđen u Savjet ministara na usvajanje, a nakon toga treba Predsjedništvo BiH da ga ratifikuje. I druga strana treba to isto da uradi, a kada dokument usvoje i pakistanske vlasti, stvaraju se uslovi da taj akt bude potpisan i stupi na snagu. U ovom trenutku je još nezahvalno govoriti kada će cijela procedura biti okončana”, rekao je Hofman.

On je naglasio da je trenutno važno da postoji dobra volja da se krene sa ovim i da se napravi korak ka boljem upravljanju migracijama.

“To je izuzetno bitno. Nastaviće se saradnja, odnosno pokušati da takvi sporazumi budu usaglašeni i sa drugim zemljama visokog migracionog rizika, kao što su Maroko, Bangladeš i druge”, dodao je Hofman.

U vezi sa tretmanom migranata koji borave u BiH bez dokumenata i za koje se ne zna ko su, Hofman kaže da i za to postoji rješenje, a to je, kako je naveo, biometrija.

Prema njegovim riječima, upućeni vjeruju da će, kada sporazum stupi na snagu, to rezultirati smanjenim prilivom migranata iz Pakistana jer će znati šta ih čeka.

U informaciji koja je početkom septembra razmatrana u parlamentu BiH, između ostalog, navedeno je da, kada je riječ o Pakistancima, Služba došla do podataka da je tamošnji parlament razmatrao mogućnost pomoći njihovim državljanima koji borave u privremenim prihvatnim centrima u BiH.

Izvor:Fokus

Komentari

komentara