Ukrivičnom zakonodavstvu Federacije BiH kao novi institut uveden je kućni pritvor sa elektronskim nadzorom. Potvrdio je to u izjavi za Fenu federalni ministar pravde Mato Jozić, navodeći da je kućni pritvor sa elektronskim nadzorom omogućen nakon što je danas Dom naroda, a ranije Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku. Na snagu će stupiti narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH. – Navedenom dopunom ostavljena je mogućnost sudovima i tužiteljstvima da tijekom krivičnog postupka prema osumnjičenima odnosno optuženima mogu odrediti elektronski nadzor – kazao je Jozić.   Sada je županijama omogućeno da primjenom ovog instituta smanje troškove pritvora. – Županije su te koje plaćaju pritvor u Federalnom ministarstvu pravde. Do sada je to bilo 40 KM, a ovaj elektronski nadzor iznosio bi 22 KM. To je prijedlog da se ide na uštedu prema županijama s obzirom na to da sa određenim županijama imamo poteškoća gdje su narasli ogromni dugovi. Ovo je jedan vid zajedničke suradnje i pomoći da što manje opterećujemo proračune županija – naglasio je Jozić. Osim navedene izmjene u Zakonu o krivičnom postupku izvršene su izmjene i dopune u skladu sa presudom Ustavnog suda BiH, te su, između ostalog, propisana krivična djela za koja mogu biti određene posebne istražne radnje i njihovo najduže trajanje. Izmjenama i dopunama Zakona je propisano pravo svjedoka da ne odgovara na određena pitanja kada je vjerojatno da će ga odgovor na ta pitanja izložiti krivičnom gonjenju i mogućnost da odgovori na ta pitanja ako nadležni glavni tužitelj pismeno izjavi da neće poduzeti krivično gonjenje svjedoka za radnje koje svjedok navede u svome iskazu.

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara