Vlada Federacije BiH već nekoliko mjeseci odbija zaključiti Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u FBiH

Sindikat BH Telecoma i Sindikat HT Mostar najavili su da su započeli pripreme za organizovanje štrajka zbog toga što Vlada Federacije BiH već nekoliko mjeseci odbija zaključiti Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u FBiH.

Prethodni granski kolektivni ugovor je istekao 9. jula ove godine, te su od tog datuma na snazi produžene mjere primjene odredbi Granskog kolektivnog ugovora, a koje istječu 9. oktobra 2020. godine. Nakon tog datuma radnici u ove dvije kompanije će ostati bez zaštite koju im daje Granski kolektivni ugovor, te se time otvara mogućnost da Uprave kompanija svojim odlukama kroz Pravilnike o radu samostalno odlučuju o pravima radnika.

– Neusvajanjem Odluke o potpisivanju Granskog kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH, predstavnici Vlade FBiH žele dovesti do prestanka važenja i primjene postojećeg kolektivnog ugovora, te na taj način dovesti u neizvjesnost otprilike 5.000 radnika u ovim preduzećima i uskratiti im mogućnost da kroz granski kolektivni ugovor imaju zaštitu kao kolege iz ostalih javnih preduzeća. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je u prethodnim mjesecima Vlada FBiH produžila važenje granskih kolektivnih ugoovora za sve oblasti u okviru svoje nadležnosti, ali uporno odugovlači zaključenje ugovora za radnice naše dvioje kompanije – naveli su predstavnici oba sindikata u saopćenju za javnost.

Kako nadalje dodaju, ovakav odnos Vlade FBiH prema radnicima u telekom preduzećima stvara opravdani strah kod radnika da su ponovo dio obećanja u tajnim razgovorima s MMF-om, da će poslužiti kao zalog za uzimanje kredita, a da je smanjenje radničkih prava u privatizaciji koja je u isključivom interesu stranih medija, a na štetu građana FBiH, navodi se u saopćenju Sindikat BH Telecoma i Sindikata HT Mostar.

Izvor:Avaz

Komentari

komentara