Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i veza, prihvatila je informaciju o provedbi projekta izgradnje brze ceste Lašva – Nević Polje. Vlada FBiH Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo dala je suglasnost za donošenje odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijim ponuđačima za izvođenje radova i nadzora za dionicu koja prolazi kroz Vitez, piše Večernji list BiH.  Odabir izvođača radova JP Autoceste Federacije BiH i Ceste Federacije BiH Vlada je zadužila da intenziviraju aktivnosti u cilju početka izvođenja radova na projektu izgradnje ove brze ceste. U informaciji je istaknuto da je okončan i revidiran glavni projekt cijele dionice, uključujući istražne radove, studijsku dokumentaciju i elaborate eksproprijacije. Pribavljena je okolišna dozvola, a Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo je i urbanističku suglasnost za dionicu brze ceste Lašva – Nević Polje. Procijenjena vrijednost projekta je 217 milijuna eura. Ceste FBiH provele su postupak javne nabave radova za LOT 5 – prolazak kroz Vitez i odabrale najpovoljniju ponudu domaćeg ponuđača u iznosu od 32,251.050 KM s PDV-om i za usluge nadzora radova u iznosu od 993.230,55 KM s PDV-om. Gubici zračnih luka Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i veza, dala suglasnost na sklopljeni okvirni sporazum o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoceste na koridoru Vc, autocesta koje se ne nalaze na trasi koridora Vc i brzih cesta te je za provedbu ovog zaključka zadužila Federalno ministarstvo kulture i sporta, JP Autoceste FBiH i Federalno ministarstvo financija. Vlada je usvojila informaciju i podržala inicijativu Ministarstva prometa i veza za pomoć JP Međunarodna zračna luka Sarajevo u poslovanju i očuvanju radnih mjesta. Otkazivanje letova i prizemljenja zrakoplova prouzročenih pandemijom koronavirusa pogodilo je cjelokupan sustav zračne luke. U svibnju je zabilježeno smanjenje broja aviooperacija za 81%, a ukupni prihodi manji su za 93% u odnosu na svibanj 2019. Sve navedeno do kraja 2020. za posljedicu bi moglo imati smanjenje broja putnika za oko 65% i prihoda od poslovanja za 67% u odnosu na 2019. Ukupno smanjenje prihoda od 1. siječnja do 31. svibnja, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, iznosi oko 9,5 milijuna KM, a 31. svibnja zabilježen je gubitak od pet milijuna KM. U istom razdoblju prethodne godine ostvarena je dobit koja je nakon oporezivanja iznosila 2,6 mil. KM. Prema svim relevantnim pokazateljima, projekcija gubitka do kraja godine iznosi oko 13,3 mil. KM. Procjene su da će povratak na prošlogodišnje rezultate trajati najmanje od dvije do tri godine. Vlada je upoznata da je Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, na osnovi uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva u okolnostima pandemije COVID-19, raspisalo poziv za dodjelu 30 mil. KM kao pomoć izvoznim gospodarskim društvima u sektoru industrije koji je otvoren do 10. studenog.

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara