Nasilje ima razarajući uticaj na djecu. Pored neposrednih rizika za njihov život i fizičko zdravlje, nasilje ugrožava emocionalnu dobrobit djece i njihovu perspektivu. Nasilje se, takođe, može prenijeti iz jedne generacije u drugu, jer djeca koja pretrpe nasilje mogu steći utisak da je takvo ponašanje “normalno” i društveno prihvatljivo. Prema istraživanjima, čak 18 posto djece u dobi od 12 do 14 godina bilo je žrtva nekog od oblika nasilja preko interneta, a 11 posto njih izjasnilo se kao “internet nasilnici”. Od djece koja su bila izložena učestalom nasilju na internetu, njih 62 posto izjavilo je kako je nasilnik bio njima poznata osoba ili čak kolega iz razreda. Uz to, djevojčice su češće žrtve, ali i češći nasilnici na internetu od dječaka. – Oglašavanje – Svi koji trpe nasilje isto trebaju prijaviti na vrijeme.

tnt portal

Komentari

komentara