Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa općinama Jajce, Travnik i Vitez, te Vladom Srednjobosanskog kantona, izradila je ovaj upitnik kako bi stekla bolji uvid u mišljenje građana i njihove percepcije koje se tiču trenutnog stanja životne sredine i zaštite okoliša, piše portal Travnik.ba

Popunjavanje upitnika ne traje duže od deset minuta. Hvala Vam na učešću.- Oglašavanje –

Anketu možete popuniti na Travnik.ba

Komentari

komentara