Brže i učinkovitije do privlačenja novih investicija u lokalnim sredinama, uz olakšavanje pristupa infrastrukturi svima onima koji žele stvarati nova radna mjesta, put je za budućnost oporavka gospodarstva u Federaciji, a u tom kontekstu posebno mjesto zauzimaju poslovne zone. One od jučer mogu očekivati još jedan poticaj, piše Večernji list BiH.  Naime, Vlada Federacije na sjednici u Mostaru utvrdila je nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi kojim se stvara pravna osnova koji će omogućiti svim razinama vlasti u Federaciji BiH sustavan pristup u planiranju razvoja poduzetničke infrastrukture, ali i cjelokupnog poslovnog okružja u Federaciji BiH. Jedinstveni registar Ulaganjem u razvoj poduzetničke infrastrukture izravno se potiče ravnomjerni regionalni razvoj svake države, brže se razvija gospodarstvo, privlače investicije i povećava stopa zaposlenosti. Zakonom se prvi put uređuje institucionalni okvir poduzetničke infrastrukture tj. uspostava i razvoj svih vidova poduzetničke infrastrukture, uspostava njezina registra, kao i sustav podrške za unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture. Drugi važan potez Vlade je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima, čiji je cilj stvaranje normativnih pretpostavki za privlačenje što većeg broja domaćih i stranih investicija. Izmjene i dopune predviđaju pojednostavljenje registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH uspostavljanjem jednošalterskog sustava. U tom kontekstu federalna Vlada izražava snažno opredjeljenje za pojednostavljenje postupaka registracije i jačanje transparentnosti u ovoj oblasti. Jedna od novosti je da se upis u registar društva, vođenje i održavanje registra u tiskanom i elektroničkom obliku i objavljivanje registracije vrši u skladu s propisima o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. Osnivački akt u formi elektroničkog dokumenta sadrži potpise osnivača u skladu s propisima kojima se u FBiH uređuju elektronički potpis i elektronički dokument. Oporavak gospodarstva Vlada FBiH usvojila je dokument okvirnog proračuna Federacije BiH za razdoblje 2021. – 2023. godine. Ujedno, zadužila je Federalno ministarstvo financija da nastavi aktivnosti na pripremi nacrta proračuna FBiH za 2021. Za razdoblje od 2021. do 2023. projiciran je, po godinama, oporavak ekonomije od 2,8 posto, 3,5 posto i 2,6 posto, pod pretpostavkom rasta privatne potrošnje, nastavka započetih i početka novih investicija, oporavka uslužnih i pratećih djelatnosti te veće zaposlenosti i poboljšanja standarda stanovništva. Projekcije su da će ukupni konsolidirani javni prihodi Federacije FBiH iznositi oko 8 milijardi KM u 2020. U idućim godinama projiciraju se ukupni javni prihodi u iznosu od 8,2 milijarde KM (u 2021.), 8,4 milijardi KM (u 2022.) i 8,8 milijardi KM (u 2023. godini). Vlada je usvojila srednjoročni program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za razdoblje 2020. – 2023. godine.•

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara