“Mentalno zdravlje, ljudska prva i oporavak – pokretanje platforme “Quality Rights” Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Bosnu i Hercegovinu”, naziv je konferencije koja je danas održana u Sarajevu u okviru tradicionalnog obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Na konferenciji je prezentiran besplatni e-trening SZO o mentalnom zdravlju i ljudskim pravima “Quality Rights”.

Trening je namijenjen osobama sa iskustvom mentalnih poteškoća, donosiocima odluka, zdravstvenim i socijalnim radnicima, članovima porodice ili zajednice s ciljem sticanja znanja i vještina u unapređenju ljudskih prava, kao i suzbijanju stigme, zlostavljanja i prisile koji su često iskustva osoba s mentalnim, psihosocijalnim, intelektualnim i kognitivnim poteškoćama.

Trećina osjetila posljedice

Šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Victor Oisavszky ovom prilikom je kazao da je povodom nedavnog Svjetskog dana mentalnog zdravlja, SZO podsjetila da više od 100 miliona ljudi u evropskoj regiji ima neki problem mentalnog zdravlja i da bilo ko i bilo gdje može oboljeti. Naveo je da je naročito ove godine pandemija Covid-19 pogoršala situaciju, te da su istraživanja iz drugog tromjesečja 2020. godine pokazala da je najmanje jedna trećina ispitanika osjetila posljedice po svoje mentalno zdravlje.

“U ovim okolnostima, saradnja između zdravstvenih vlasti BiH i SZO na polju mentalnog zdravlja je uspješna i traje neprekidno gotovo 25 godina. Vizija je od samog početka bila da se veoma mnogo uloži u jaku mrežu centara za mentalno zdravlje u zajednici, primjenjujući multidisciplinarni pristup orijentiran na oporavak i personaliziranu njegu. Model zaštite u zajednici koji se prakticira u BiH prepoznat je uvijek iznova kao primjer dobre prakse u regiji. Ovim novim resursom, WHO QualityRights, koji danas pokrećemo ovdje u Sarajevu, potvrđuje se posvećenost nadležnih ministarstava da i dalje ostanu prvi u promociji kvalitetnih usluga i zaštiti ljudskih prava ljudi sa mentalnim potrebama”, kazao je Olsavszky.

Navodi da e-trening o mentalnom zdravlju, ljudskim pravima i oporavku QualityRights nije mogao doći u bolje vrijeme, kada pandemija postavlja nove izazove i testira sposobnost sistema da i dalje pruža dobar kvalitet usluge.

“Ovaj internetski kurs bit će dostupan svima koji rade u oblasti mentalnog zdravlja, kreatorima politike, organizacijama korisnika usluga i ostalim učesnicima, a mi u SZO se nadamo da će trening biti dočekan s velikim zanimanjem i da će koristiti mnogo većem broju ljudi nego što bi ikada moglo biti postignuto tradicionalnom obukom “licem u lice””,  kazao je Olsavszky.

Ombudsmenka za ljudska prva BiH Jasmina Džumhur rekala je da je “pitanje mentalnog zdravlja jedno od ključnih pitanja ne samo u segmentu pitanja pristupa zdravlju nego i otvaranja niza drugih prava”.

“Današnji skup i sam trening online je značajan samo radi ekukacije osoblja koje radi u oblasti mentalnog zdravlja, već je značajan za sve nas da držimo ovu temu u fokusu, kako bi u fokusu držali osobe kojim je potrebna šira društvena pomoć. Kao ombudsmenka pozdravljam ove aktivnosti”, kazala je Džumhur.

Goran Čerkez iz Federalnog ministarstva zdravstva naglašava da je pokretanje platforme važan korak za Bosnu i Hercegovinu, ali i za cijeli region.

“Ova platforma će promovisati kvalitetu njege prava osoba sa psihosocijalnim, intelektualnim ili kognitivnim invaliditetom. Zasnovana je na UN konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i svim međunarodnim dokumentima koje je Bosna i Hercegovina potpisala. Bosna i Hercegovina u kontinuitetu pokazuje visoki stepen kada je u pitanju poštivanje ljudskih prava u oblasti mentalnog zdravlja i donosi jednu novu platformu u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, koju će ispuniti svi zdravstveni profesionalci, dobiti certifikat Svjetske zdravstvene organizacije i pokazati da imaju puna znanja u oblasti mentalnog zdravlja u kontekstu ljudskih prava”, rekao je Čarkez.

Milan Latihović iz Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske je kazao “da poštujući Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, Republika Srpska želi da se kontinuirano unapređuje postojeći i razvijaju novi načini brige i podrške licima sa invaliditetom sa posebnim akcentom i na podršku licima sa smetnjama i problemima u mentalnom zdravlju”.

Dostojanstven život

Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini Barbara Datwyler Scheuer poručila je da “stigmatizacija i diskriminacija osoba sa mentalnim poteškoćama i njihovih porodica i dalje predstavlja izazov, također i u Bosni i Hercegovini”.

“Ovo se može i mora promijeniti. Ovdje su u pitanju ljudska prava. Samo ako poštujemo njihova ljudska prava, osobe sa mentalnim problemima mogu živjeti dostojanstveno”,  izjavila je Datwyler Scheuer.

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić naglasila je kako ovim događajem obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja, jedan od najvažnijih dana u godini kada se ukazuje na značaj očuvanja mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih oboljenja.

“Ove godine možda više nego ikada do sada. Globalna pandemija Covid-19 uticala je na mentalno zdravlje svih i njene posljedice se tek sagledavaju. U okviru Projekta mentalnog zdravlja, podržani od strane donatora, švicarske vlade, i u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, preduzeli smo niz aktivnosti u pružanju podrške građanima i građankama, ali i onima koji su bili na prvoj liniji borbe protiv pandemije. Također, u ovom periodu smo ostvarili značajnu saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom tako što smo omogućili da E-trening QualityRights bude dostupan na našem jeziku, čime je ova obuka o mentalnom zdravlju, ljudskim pravima i oporavku postala dostupna daleko većem broju ljudi nego što je to tradicionalna edukacija ‘u učionici'”,  izjavila je Osmanagić.

Ovaj inovativni internet kurs na temu mentalnog zdravlja i ljudskih prava u svijetu je prošlo 20 hiljada učesnika, nakon čijeg okončanja će polaznici poboljšati vlastito mentalno zdravlje i steći zvanični certifikat Svjetske zdravstvene organizacije.

Izvor:N1

Komentari

komentara