Tjedni sudske nagodbe se organiziraju na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine u svim sudovima u BiH…

Građani i građanke Bosne i Hercegovine čiji se predmeti vode u prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima imaju priliku svoj predmet riješiti sudskom nagodbom u skraćenom postupku, od 21. rujna do 2. listopada, u okviru Tjedna sudske nagodbe. Iz Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH poručuju kako je sudska nagodba brži i jeftiniji način rješavanja sudskih sporova koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu. Na ovaj način, stranke i sud pošteđeni su dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta i eventualnog drugostupanjskog postupka te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka. Tjedni sudske nagodbe se organiziraju na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u svim sudovima u BiH, s ciljem rješavanja većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. “Stranke koje su zainteresirane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, obratiti svom sudu ili postupajućem sucu, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudac će, u skladu s prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tijekom cijelog postupka, nastojati da se spor riješi nagodbom”, navode iz VSTV-a. U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja nije dovoljno iskorišten, ali predstavlja efikasan način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i izvanparničnog postupka, naročito predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radnih sporova, isplatu dugova i naplatu potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo. Poručuju i da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti uvijek, neovisno o vremenu održavanja Tjedna sudske nagodbe.

Izvor:Bljesak

Komentari

komentara