Udruženje “Pipol” najavilo je realizaciju projekta “COWIN-20GETHER – Pobijedimo posljedice pandemije #COVID-19 zajedno” u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz finansijsku podršku Grada Tuzla. Cilj projekta kojem finansijsku podršku pruža i Grad Tuzla je smanjenje negativnih zdravstvenih, ekonomskih i socijalnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19 na djecu i mlade oboljele i izliječene od raka, kao i članova njihovih porodica s područja Tuzle. Na pres-konferenciji koja je održana danas u Tuzli, gradonačelnik Jasmin Imamović kazao je da je to drugi projekt namijenjen djeci oboljeloj i izliječenoj od raka koji Grad Tuzla podržava u toku ove godine te da, za razliku od drugih nivoa vlasti, Grad nije ukinuo niti umanjio, već povećao fondove namijenjene društveno osjetljivim kategorijama društva.

Voditeljica projekta Amra Saračević istakla je da će u okviru tog projekta biti održane edukativne, okupacione i rekreativne aktivnosti koje će imati za cilj pružanje psihosocijalne podrške toj društveno osjetljivoj skupini. Naglasila je da će, između ostalog, kupiti i pidžame, higijenske pakete i didaktičku opremu za djecu oboljelu od raka na intenzivnom bolničkom liječenju, kao i da će podijeliti kompletan školski pribor i opremu za djecu oboljelu i izliječenu od raka, porodične pakete sa higijenskim artiklima, te kompletan repromaterijal za kućni uzgoj gljiva. Saračević je kazala da će u okviru projekta realizirati i druge aktivnosti kako bi doprinijeli psihosocijalnom osnaživanju korisnika, ali i stvaranja novih materijalnih vrijednosti koje će ublažiti negativne zdravstvene, ekonomske i socijalne aspekte pandemije COVID-19, saopćeno je iz Udruženja “Pipol”.

Komentari

komentara