Uokviru prekograničnog projekta “YOUth Drive – Program za podizanje svijesti o pravilnom gospodarenju otpadom i osnaživanje zakonodavaca za djelovanje“, a koji se provodi u okviru IPA Programa prekogranične suradnje BiH – Crna Gora kojeg financira Europska unija, organizirana je prva od sedam planiranih edukacija za sudionike i dionike, na kojoj su predstavljeni rezultati ranije provedene analize na temu postojećeg stanja u oblasti zagađenja vodnih putova, stanja postojećih postrojenja za gospodarenje otpadom, te broj i mjesto nelegalnih odlagališta otpada. Kroz ovu analizu, bit će  pripremljen u formi publikacije set detaljnih preporuka za zakonodavce, prilagođen za svako područje uključeno u projekt. Preporuke će biti uručene Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša Zapadnohercegovačke  , Ministarstvu gospodarstva Zapadnohercegovačke županije, komunalnim poduzećima na području ZHŽ, nevladinim udrugama koje se bave problematikom zaštite okoliša, te Uredu Vlade ZHŽ za Europske integracije. Izjavu je ispred Ureda Vlade ZHŽ za Europske Integracije dao Ivan Jurilj,  te izrazio značaj i važnost projekta koji je financiran iz IPA fondova.  “Tematski je projekt važan jer ide prema pravcu podizanja svijesti, opismenjavanju važnosti o stanju okoliša, te je značajno da ovaj projekt provodi Nevladina organizacija. Važnost projekta je što će se na temelju rezultata ovog projekta ojačati partnerstvo javnog i nevladinog sektora kako bi se stvarale institucionalne promjene i promjene u svakodnevnom životu, istaknuo je Jurilj, te naglasio kako vrlo malo znamo i kako smo neinformirani.  “Moramo mijenjati svijest od mladih i moramo raditi snažnije kampanje i informiranost o posljedicama, mogućnostima i kreirati ideje kako bi se mogle raditi generalne i dugoročne promjene. Potrebna uključenost nevladinog sektora, te značaj pripremanja podloge za daljnje projekte”, kazao je Jurilj. Projekt se provodi u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Financiran je od strane Europske unije u cilju jačanja svijesti mladih i cjelokupne zajednice o značaju pravilnog zbrinjavanja otpada i zaštiti okoliša, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Crnoj Gori, a zajednički Ugovor o partnerstvu na projektu je potpisan 15. studenoga, 2019. godine. Provedba projekta odvijat će se u razdoblju od 15. studenoga 2019. do 15. svibnja 2021. Godine. Ukupna vrijednost projekta je oko 280.000 eura, od čega je Europska unija osigurala oko 230.000 eura. Nositelji projekta su Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega (BiH) i nevladina organizacija “Naša Akcija” iz Kotora (CG).

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara