Općina Vitez izradila je okviran plan donošenja trogodišnjeg proračuna. Na temelju procijenjenih prihoda za 2020., 2021. i 2022. urađena je procjena rashoda i izdataka za navedeno trogodišnje razdoblje. Dokument okvirnog proračuna predstavlja polaznu osnovu za izradu proračuna općine za 2020. godinu i procjenu za 2021. i 2022. godinu, piše Večernji list BiH.  Tekući rashodi Promatrajući projekciju rashoda i izdataka, tekući rashodi za općinu Vitez planirani su u iznosu od 6,331.000 KM u ovoj godini i manji su za tri posto u odnosu na 2019. godinu, i to 6,372.000 KM u 2021. godini dok je u 2020. godini planirano izdvojiti 6,393.000 KM. Od tekućih rashoda, prema dokumentu, najznačajniji su izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih, zatim izdaci za materijal, sitan inventar i usluge, tekući transferi i drugi tekući rashodi. Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih planirani su na temelju važeće sistematizacije poslova u Općini Vitez – tijelu uprave i Općinskom vijeću, Javnom pravobraniteljstvu, Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad i Javnoj ustanovi Gradska knjižnica. Nije planirano povećanje neto plaća osim povećanja sredstava za plaće i naknade za zaposlenike, a koji se planiraju zaposliti na već upražnjena radna mjesta prema važećoj sistematizaciji. Izdaci za materijal i usluge imaju također malu tendenciju rasta, a koji su opet, s druge strane, vezani samo za porast broja zaposlenih. Tekući transferi i drugi tekući rashodi također imaju tendenciju rasta od 10.000 maraka za svaku sljedeću u odnosu na prethodnu godinu i sve to sukladno planiranom ostvarenju prihoda. Kapitalni transferi planirani su u iznosu od 100.000 maraka za sve tri godine linearno, a namijenjeni su za određene radove na komunalnoj infrastrukturi. Nastavak ulaganja Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 2,693.000 KM u ovoj godini, 1,868.000 KM u 2021. godini dok će se u 2022. godini izdvojiti 2,248.000 KM. Izdaci za nabavu stalnih sredstava odnose se u prvome redu na izdatke za most na rijeci Lašvi, vodoopskrbu, izgradnju infrastrukture u poslovnim zonama, deponij smeća i reciklažna dvorišta, rekonstrukciju cesta i drugu komunalnu infrastrukturu te projekte iz oblasti uštede energije i preventivnu zaštitu, rekonstrukciju kanalizacijske mreže i izgradnju pročistača korištenih, odnosno otpadnih voda. Proračunska rezerva planirana je u iznosu od 120.000 maraka ravnomjerno po godinama, a namijenjena je za izdatke koji nisu planirani ili su nedovoljno planirani u proračunu, stoji, između ostaloga, u okvirnom trogodišnjem planu proračuna općine Vitez koja će i u budućnosti nastaviti ulagati u infrastrukturu, ali i raditi na brojnim važnim pitanjima. •

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara