Do kraja godine će u parlamentarnu proceduru biti upućen Prijedlog federalnog zakona o podršci porodice s djecom. Riječ je o zakonu kojim će biti regulirana dva osnovna prava, pravo na dječiji dodatak i na naknadu porodiljama koje nisu u radnom odnosu, a koji je težak 35 miliona maraka. 

Kantoni finansirali

Praktično, ovim zakonom se prvi put nakon rata uređuje ova oblast u kojoj će prava biti jednoobrazna za cijelu Federaciju. Tako će s ciljem zaštite porodice s djecom visina dječijeg dodatka u cijeloj FBiH biti jednaka i prvi put će se finansirati iz budžeta.

– Do sada su kantoni finansirali dječiji dodatak, gdje smo imali situaciju da u jednom kantonu važe jedna pravila, u drugom neka druga i to je, zaista, teško uvezati. Naprimjer, u Zenici i Tuzli se isplaćivalo po 12 KM, što je vrlo nizak nivo, dok su u Sarajevu davani daleko kvalitetniji iznosi – kazao nam je jučer Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike.

Novim zakonskim rješenjem, istaknuo je on, želi se sačuvati porodica kao osnovna ćelija društva, ali i ojačati socijalni segment.

– Osnovna poruka jeste da se kroz zaštitu siromašnih porodica de facto borimo protiv siromaštva. Pravo na dječiji dodatak kroz ovaj zakon ostvarit će porodice čiji je prosjek primanja po članu domaćinstva manji od 20 posto od prosječne plaće u FBiH ostvarene u prethodnoj godini. Iznos koji je određen je šest posto od prosječne plaće za prošlu godinu, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, što iznosi 53 KM – objasnio nam je Drljača.

Također, za djecu s posebnim potrebama, kako je naveo, ovaj iznos je uvećan i iznosi 71 KM, odnosno, osam posto od prosječne prošlogodišnje plaće.

Veliki iskorak

Prema ovom dokumentu, naknade za porodilje koje nisu u radnom odnosu iznosit će 30 posto od prosječne plaće. Riječ je o iznosu od oko 267 KM, a naknade će biti isplaćivane 12 mjeseci te će ih ostvarivati porodilje koje su na evidenciji službi za zapošljavanje, kao i one koje se redovno školuju. To pravo će se, rekao nam je Drljača, finansirati iz kantonalnih budžeta, čime će se kantoni fiskalno rasteretiti.

– Zakon ne može biti idealan, ali želimo napraviti veliki iskorak. U izradi nacrta su učestvovali predstavnici međunarodnih i domačih NVO, kao i predstavnici svih kantonalnih ministarstava, čija mišljenja očekujemo u narednom periodu, nakon provoðenja svih javnih rasprava – rekao nam je ministar.

Porodilje u radnom odnosu

Kada je riječ o pravu na naknadu porodilji u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta, nastavit će ostvarivati prava po važećim propisima do donošenja zakona. 

Nakon toga će njihova prava biti regulirana propisima o radno-pravnom statusu i o zdravstvenom osiguranju, a na taj način, rekao nam je Drljača, bit će zaštićene i porodilje u radnom odnosu u privatnom sektoru.

Zakon u brojevima

35 miliona KM će koštati realizacija zakona

53 KM će iznositi dječiji dodatak  

71 KM imat će djeca s posebnim potrebama267 KM naknada za nezaposlene porodilje  

Izvor:Avaz

Komentari

komentara