Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Miroslav Jurišić kazao je kako su uvjeti za ostvarivanje prava koja su predviđena dosadašnjim zakonskim rješenjem generalno najveće zamjerke.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o podršci obiteljima s djecom u Federaciji BiH održava se u utorak u Mostaru u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Novi zakon regulira dva osnovna prava – pravo na dječji dodatak i pravo na naknadu porodiljama koje nisu u radnom odnosu, dok bi ostala, takozvana izvedena prava, trebala biti regulirana kantonalnim zakonima. Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Miroslav Jurišić kazao je kako su uvjeti za ostvarivanje prava koja su predviđena dosadašnjim zakonskim rješenjem generalno najveće zamjerke. ”Tako ćemo u dogledno vrijeme, nakon provedenih javnih rasprava, vjerojatno morati još jednom razgovarati s kantonima  o uvjetima koji su trenutno stavljeni u zakon za ostvarivanje prava na dječji dodatak i novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama”, kazao je. Što se tiče samog zakona Jurišić je kazao da je riječ o socijalnom zakonu koji predviđa socijalne mjere. ”Ključna ideja vodilja je da se kroz ove socijalne mjere dođe do onih najsiromašnijih slojeva stanovništva, odnosno najsiromašnije djece i obitelji”, kazao je Jurišić. Istaknuo je pritom kako je novim zakonom predviđeno i podizanje visine dječjeg dodatka, te bi prosječni dječji dodatak u Federaciji BiH koji sada iznosi 26 maraka, trebao biti 54 marke s tendencijom godišnjeg povećanja.

Komentirajući novi zakon, inspektorica socijalne skrbi i zaštite obitelji s djecom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Janja Milinković novinarima je kazala kako je riječ o prvom federalnom zakonu koji je zajedno rađen u suradnji Federalnog ministarstva i svih kantonalnih ministarstava kako bi se usuglasila ista prava i isti uvjeti na razini Federacije. ”Naravno, ovaj zakon svaki kanton može proširiti u skladu sa svojim mogućnostima, odnosno povećati iznos financijskih sredstava. Ono što nam je bio cilj je da napokon izjednačimo i donesemo jedan jedinstveni zakon koji će se na isti način primjenjivati na cijelom području Federacije i da utvrdimo onaj minimum prava koji svatko u Federaciji mora imati”, izjavila je Milinković. Dodala je i to da novi zakon proširuje mogućnost određenom broju korisnika da ostvare svoja prava, što do sada nije bio slučaj, a s druge strane, utvrdit će se dječji dodatak koji će isplaćivati Federacija u iznosu od šest posto prosječne plaće za svako dijete. Javna rasprava u Mostaru druga je po redu nakon Sarajeva, a istu će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u narednim danima organizirati u Tuzli, Zenici i Bihaću.

Izvor:Bljesak

Komentari

komentara