Pravilnik o uspostavljanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba stupio je danas na snagu. Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHANSA) je na svojoj web stranici objavila da je u “Službenom glasniku BiH” od 7. srpnja ove godine objavljen ovaj pravilnik čiji je predmet uspostavlјanje usklađenog regulatornog okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba. Kako se navodi u Pravilniku, cilј inicijative za jedinstveno europsko nebo je unaprijediti postojeće standarde sigurnosti zračnog prometa, doprinese održivom razvoju sustava zračnog prometa i pobolјšati sveukupan učinak u upravlјanju zračnim prometom (ATM) i u uslugama u zračnoj plovidbi (ANS) za opći zračni promet u Europi, u namjeri da se ispune zahtjevi svih korisnika zračnog prostora. Jedinstveno europsko nebo, kako se dodaje, obuhvaća jedinstvenu paneuropsku mrežu ruta, upravlјanje mrežom i sustave upravlјanja zračnim prometom koji se zasnivaju samo na sigurnosti, efikasnosti i tehničkim mogućnostima, u korist svih korisnika zračnog prostora. U postizanju tog cilјa, ovim pravilnikom uspostavlјa se usklađen zakonodavni okvir za stvaranje jedinstvenog europskog neba. Ovim pravilnikom, kako navode iz BHANSA-e, preuzimaju se odredbe Uredbe br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) i odredbe Uredbe br. 1070/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. godine o izmjeni uredbi br. 549/2004, 550/2004, 551/2004 i 552/2004 kako bi se unaprijedila efikasnost i održivost europskog zrakoplovnog sustava. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestao je vrijediti Pravilnik kojim se uspostavlјa okvir za stvaranje jedinstvenog europskog neba (“Službeni glasnik BiH”od 1. srpnja 2010. godine).

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara