Za sva pitanja ili nedoumice koje imaju porezni obveznici se mogu obratiti putem telefona ili e-mail adresa objavljenih na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH

Porezna uprava Federacije BiH (PU FBiH) je saopćila da je produžen rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa.  U obavještenju poreznim obveznicima PUFBiH podsjeća da je Vlada Federacije BiH na 228. sjednici održanoj 2. srpnja ove  godine donijela zaključak V. broj 960/2020, kojim se rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za travanj, svibanj i lipanj ove godine, u skladu sa članom 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, produžava do 20. srpnja ove godine.  Porezni obveznici koji imaju pravo na subvenciju, a nisu podnijeli zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja – Obrazac – ZSD, mogu to uraditi do 20. srpnja ove godine. Shodno zaključku Vlade Federacije BiH, Porezna uprava Federacije BiH je pozivala porezne obveznike ukoliko ispunjavaju uvjete pada prometa od 20 posto i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine, a nisu izvršili uplatu doprinosa i poreza na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa veljačom 2020. godine, da iste uplate do podnošenja zahtjeva, i na taj način steknu uvjete za subvencioniranje doprinosa. Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju iako imaju pad prometa od 20 posto i više. Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da pravo na subvencioniranje doprinosa  za travanj, svibanj i lipanj ove godine imaju: porezni obveznici sa sjedištem u Federaciji BiH i to samo za zaposlenike koji rade u Federaciji BiH, te obrtnici koji paušalno plaćaju porez na dohodak ili obavljaju niskoakumulativnu djelatnost. Pravo na subvenciju nemaju: porezni obveznici za zaposlenike u poslovnim jedinicama RS-a i BD, poslovne jedinice privrednih subjekata čije je sjedište u RS-u ili BD, te  javna poduzeća, banke i druge financijske organizacije, udruženja, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave i obveznici uplate doprinosa koji su registrirani nakon 1. ožujka ove godine.  Za obveznike koji su u sustavu fiskalizacije ostvareni promet utvrđuje Porezna uprava Federacije BiH na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sustava na serveru Porezne uprave. Za obveznike koji nisu u sustavu fiskalizacije pad prometa/prihoda se utvrđuje na osnovu prihoda prikaznog u poslovnim knjigama. Obveznici koji su registrirani nakon travnja, svibnja i lipnja 2019. godine odnosno nakon mjeseca za koji se traži subvencija koriste prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019. godini. Obveznici koji su registrirani u 2020. godini koriste prosjek prometa/prihoda ostvarenog u siječnju i veljači 2020. Pravo na subvenciju se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja – Obrazac – ZSD. Zahtjev se podnosi u dva primjerka isključivo na Obrascu – ZSD koji se nalazi na web stranici Porezne uprave Federacije BiH. Pored zahtjeva porezni obveznik uz zahtjev prilože obrasce: MIP-1023 Specifikacija 2001, 2001A Specifikacija 2002  i 2002-A. Pravne osobe koje nemaju fiskalni uređaj prilažu financijske kartice prihoda, a obrtnici kopije stranica knjige prihoda i rashoda, ovjerene vlastitim pečatima. Svi podaci u Obrazac ZSD se unose iz poslovnih knjiga i evidencija podnositelja zahtjeva i oni trebaju odgovarati stanju u poslovnim knjigama. Za sva pitanja ili nedoumice koje imaju porezni obveznici se mogu obratiti putem telefona ili e-mail adresa objavljenih na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH. 

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara