Prijave za upise na studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru traju do 11. srpnja, a upisi u prvu godinu studija u prvome upisnom roku provodit će se od 20. do 24. srpnja 2020. godine. Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku. Kandidati do kraja tjedna mogu predati prijavu za razredbeni postupak za upis na sveučilišne preddiplomske studije preko platforme za online upise, dokumentaciju dostaviti poštom ili predati osobno na Fakultet.  Na mrežnim stranicama http://ff.sum.ba i http://upisi.ff.sum.ba mogu se pronaći sve potrebne informacije vezane za proceduru upisa i potrebnu dokumentaciju, kao i informacije o načinu utvrđivanja uspjeha u srednjoj školi.  Fakultet nudi 11 jednopredmetnih i 13 dvopredmetnih studija za koje nakon prvog tjedna prijava vlada znatna zainteresiranost. Studentima se nudi mogućnost studiranja jednopredmetno ili dvopredmetno. Kada se uzmu u obzir sve kombinacije, na preddiplomskoj razini moguće je upisati neku od 77 različitih studijskih skupina.

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara