Kapitalna ulaganja u zastarjelu i neodgovarajuću tehničku opremljenost domaćih poljoprivrednika jedini je način ako BiH želi iskoristiti velike potencijale za proizvodnju hrane i njezin plasman, kako na tržište BiH tako i ona inozemna. Unatoč povećanju izdvajanja sredstava za poticaje, a koje je posebno vidljivo u federalnom proračunu za ovu godinu, trebat će uložiti mnogo više sredstava i vremena kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme, odnosno vrijeme u kojemu su strojevi i tehnologije kojima raspolažu domaći poljoprivrednici gubili utrku s konkurentnijim Zapadom. Investiranje Dragan Pavlović, predsjednik Seljačkog saveza Federacije, u razgovoru za Večernji list kaže kako bez kapitalnih investicija u modernizaciju tehnike i tehnologije kojom se služe domaći proizvođači, poljoprivredna proizvodnja nema budućnost. Ilustrativan je primjer kako je starost traktora kojima raspolažu domaći poljoprivrednici 40 godina, pa i više, a samo taj podatak otkriva kakva je paradigma sadašnjeg stanja koje se mora žurno mijenjati. Pavlović naglašava kako domaći poljoprivrednici ne mogu biti konkurentni sve dok se kapitalnim investicijama ne promijeni stanje u kontekstu tehničke opremljenosti. Podsjetio je kako od 2012. do 2019. godine nije uopće bilo kapitalnih investicija na ovom polju, no promjene su zabilježene ove godine kada je predviđen dio novca za tu namjenu. Pavlović očekuje da se taj iznos poveća nakon što sredstva od pomoći županijama postanu operativna. Naglašava i kako bi u program kapitalnih investicija trebali biti uključeni i oni poljoprivrednici koji su od 2012. ipak ulagali, no prije toga bi morali podastrijeti sve fiskalne račune. Istodobno, sektorske analize i SWOT analiza iz Programa ruralnog razvoja FBiH za razdoblje 2018. – 2021. jasno su ukazale da su nedovoljne investicije u infrastrukturu i opremu na poljoprivrednom gospodarstvu glavna prepreka za veću konkurentnost poljoprivrednih proizvoda. Radi jačanja ove karike u lancu vrijednosti, potrebna su ulaganja u objekte, ali i u opremu, kao što su strojevi i uređaji. Analiza investicija ukazala je na stagnaciju investicija u primarnu proizvodnju, a izvršene investicije uglavnom su financirane osobnim sredstvima poljoprivrednika (vlastita sredstva i bankarski krediti). Stoga su kapitalna ulaganja u modernizaciju jedini put za podizanje konkurentnosti primarne proizvodnje, čime se stvaraju bolji temelji za povećanje produktivnosti i kvaliteta proizvoda, a time i poljoprivrednih gospodarstava i poduzeća. Standardi EU-a Ova ulaganja omogućit će i brže prilagođavanje standardima, pravilima i procedurama EU-a te time olakšati pristup tržištu EU-a. Od nekih ulaganja za koja se u ovom dokumentu ističe da su prihvatljiva ističe se ulaganje u poljoprivredno gospodarstvo, kako bi ispunilo zahtjeve EU-a, ulaganje u objekte za rad, ulaganje u skladištenje i proizvodne objekte te ulaganje u objekte i opremu za pranje, u opremu za tretman otpada i nusproizvoda, ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na poljoprivrednom gospodarstvu i slično. U biljnoj proizvodnji investicije bi uključivale ulaganje u nasade voćnjaka i vinograda, kupnju poljoprivrednih strojeva i priključnih uređaja, ulaganje u plastenike i staklenike, kao i ulaganje u sustave za navodnjavanje, protugradnu i protumraznu zaštitu.

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara