Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane, donio je Odluku o izmjeni Odluke o ovlaštenim organima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i zagarantovano tradicionalnog specijaliteta sa oznakom EI, kao potvrdom određene usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti.

Odlukom je kao organ za ocjenjivanje usaglašenosti ovlašten Organik kontrol sistem d.o.o Subotica, Republika Srbija, a uz ranije ovlaštenu Organsku kontrolu d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode na osnovu kojeg je i raspisan javni poziv.

Donošenjem ove odluke omogućuva se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. (Izvor: Akta.ba)

Komentari

komentara