Tabela prikazuje i podatke iz 2014. godine, kada su BiH pogodile stravične poplave

Agencija za vodno područje rijeke Save objavila je podatke zabilježenih vodostaja u posljednjih nekoliko sati.

Prema njihovim mjerenjima, na rijeci Sani, na području Sanskog Mosta od 6 sati kontinuirano raste. Tada su izmjerena 103 centimetra vodostaja, a već u 12 sati ta brojka je skočila na 130 centimetara. 

Radi se o području uz površinske vode i kategorije na kojima ne postoje zaštitni vodni objekti.

Na području Ključa, vodostaj Sane također se povećao, ali u nešto manjim brojkama nego u pordručju Sanskog Mosta. Tako je u 6 sati izmjeren vodostaj od 46 centimetara, a u 12 sati bio je već 83 centimetra.

Na područjima na slivu rijeke Bosne, zabrinjavajuće je područje kod Maglaja, gdje je vodostaj ove rijeke od 6 do 12 sati porastao više od duplo. U šest je izmjereno 139 centimetara, a šest sati kasnije čak 316 centimetara.

Najveća brojka izmjerna u podne je rijeka Spreča, na području nizvodno od brane Modrac, na kojem su izmjerena 324 centimetra vodostaja.

Tabela prikazuje i podatke iz 2014. godine, kada su BiH pogodile stravične poplave, a te brojke prikazuju najveći vodostaj zabilježen upravo te godine.

Komentari

komentara