Naplata neporeznih prihoda budžeta Federacije BiH, promatrana u ukupnom iznosu, bilježi pad od 29 posto

Ukupni prihodi proračuna Federacije BiH u 2019. godini ostvareni su u iznosu približno od 2.030 miliona KM i bilježe pad od šest posto u odnosu na 2018. godinu, navedeno je u izvještaju o ostvarenju konsolidiranih javnih prihoda u Federaciji BiH za 2019. godinu, koju je danas usvojila Vlada FBiH.

U strukturi ukupnih prihoda porezni su ostvareni u iznosu od 1.676 miliona KM i veći su za jedan posto u odnosu na izvršenje iz 2018. godine. Najveći generator rasta poreznih prihoda proračuna FBiH bili su prihodi od poreza na dobit sa 99 miliona KM, te rastom od 17 posto.

Ukupni prihodi od neizravnih poreza, evidentirani u strukturi budžeta Federacije BiH, a koji uključuju i dio na ime otplate vanjskog duga, naplaćeni su na približno istoj razini kao i u 2018. godini. Kada isključimo dio na ime otplate vanjskog duga, raspoloživi prihodi od neizravnih poreza za proračun Federacije BiH u 2019. godini iznosili su 506 miliona KM te su deset posto veći nego godinu ranije.

Naplata neporeznih prihoda budžeta Federacije BiH, promatrana u ukupnom iznosu, bilježi pad od 29 posto, što je prvenstveno uslovljeno time što je izvršenje prihoda od dividendi u 2018. godini obuhvatilo i sredstva naplaćena iz akumulirane dobiti javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH.

Ukupna naplata prihoda od naknada i taksi, kao i od novčanih kazni u budžeta FBiH u 2019. godini, ostvarena je s rastom od osam posto, dok ukupno ostvarenje prihoda od posebnih naknada bilježi rast od četiri posto.

Ukupni porezni prihodi naplaćeni u kantonalne, općinske/gradske i proračune kantonalnih upravitelja cesta iznosili su 2.686,9 miliona KM i veći su za osam posto ili za 199,2 miliona KM.

U 2019. godini u ove i proračune ostalih korisnika javnih prihoda na kantonalnoj razini ukupno je uplaćeno 660,9 miliona KM neporeznih prihoda, što je za 14 posto ili za 83,5 miliona KM više u odnosu na naplatu iz 2018. godine.

Izvor:Fokus

Komentari

komentara