Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević danas je održala online sastanak posvećen stanju u području rada i zapošljavanja izazvanog pandemijom koronavirusa i poduzimanju mjera u vezi s tim. Sastanku su nazočili ministri i predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva rada i braniteljsko-invalidske zaštite Republike Srpske, Vlade Brčko distrikta, Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta u BiH, priopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Ministarstvo civilnih poslova BiH je još u veljači ove godine organiziralo prvi konsultativni sastanak s predstavnicima nadležnih institucija za područje rada i zapošljavanja u BiH i predstavnicom Izaslanstva Europske unije u BiH. Tada je na sastanku razgovarano o planovima i narednim koracima u vezi kreiranja strategija na svim razinama u BiH, kao i o uvjetima i mogućnostima budućih povlačenja sredstava iz IPA III pomoći te je, stoga, današnji sastanak slijedio kao nužan nastavak prethodnog. Na današnjem sastanku su razmijenjene informacije koje se odnose na entitetske strategije zapošljavanja, a u vezi s tim razmotrena je mogućnost davanja suglasnosti predstavnicima nadležnih institucija u BiH za pripremne aktivnosti u vezi kreiranja državne strategije.Kako je priopćeno, države iz regije će moći dobivati sredstva iz IPA III sukladno spremnosti svojih unutarnjih politika i kapacitetima za njihovo provođenje, “zbog čega je važno učiniti konkretne korake i blagovremene pripreme na tom planu”. Ministarstvo civilnih poslova BiH namjerava održavati redovito ovakve sastanke s predstavnicima svih nadležnih institucija u BiH, a koji će doprinijeti kreiranju strategije zapošljavanja. Imajući u vidu nastalu situaciju sastanci su prolongirani, ali su i dalje jedan od prioriteta.

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara