Vlada Federacije BiH je podržala inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Stolac, koju je podnijela ova sadašnja općina.

Prema obrazloženju, Stolac ima 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika u BiH.

Neki od njih su nekropole stećaka Radimlja i Boljuni, historijsko područje Stari grad, helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje Badanj u Borojevićima, grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, graditeljska stambena cjelina Begovina, javno ljetno kupalište KupajeČaršijska džamija s Čaršijom, te korito Bregave s mlinicama, stupama i mostovima.

“Utvrđeno je da Općina Stolac ispunjava uslov da se gradom proglasi kao općina koja je od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH”, saopćeno je nakon današnje sjednice Vlade FBiH.

Podsjetimo, samo u aprilu prošle godine Federacija BiH je dobila sedam novih gradova, i to Čapljina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Živinice, Gračanica i Srebrenik.

Izvor:radiosarajevo

Komentari

komentara