Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Sarajevske županije usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenih pitanja mladih u Sarajevskoj županiji za ovu godinu. Kako je naveo resorni ministar Faruk Kapidžić, novi tekst odluke kao i propisani uvjeti za ostvarivanje ovog prava osiguravaju potpuno transparentan i pravedniji sustav raspodjele budžetskog novca mladim osobama koje prvi put rješavaju stambeno pitanje. Odlukom je precizirano da “Ministarstvo na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih, svim podnositeljima zahtjeva sa konačne liste kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ovom odlukom, isplaćuje novčana sredstva u jednakom iznosu, koji se dobije kada se ukupna sredstva osigurana proračunu Sarajevske županije za ovu namjenu, u iznosu od 550.000 KM, podijele sa brojem kandidata sa konačne liste kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih i taj iznos ne može biti veći od 10.000 KM”. Propisani uvjeti koje će podnositelj zahtjeva morati ispuniti su: da je starosne dobi od navršenih 18 godina do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahtjeva, da je državljanin Bosne i Hercegovine, kao i da ima prebivalište na području Sarajevske županije u tijeku posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva. Uvjei su i da podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni partner nemaju riješeno stambeno pitanje, da nisu bili vlasnici stana ili kuće koju su otuđili pravnim poslom, da prodavac stana ili kuće nije roditelj, brat ili sestra podnositelja zahtjeva ili roditelj, brat ili sestra bračnog ili izvanbračnog partnera podnositelja zahtjeva. Uvjeti za podnošenje zahtjeva su i zaključen notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće u razdoblju od 26. lipnja 2019. godine zaključno sa 30-tim danom prije dana objavljivanja javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, te da kupoprodajna cijena stana ili kuće ne prelazi iznos od 100.000 KM, prema rješenju porezne uprave o razrezu poreza na promet nepokretnosti, a za stan u novogradnji (prvo prometovanje nekretnine), prema ugovoru o kupoprodaji stana. Također je kao uvjet propisano i to da podnositelj zahtjeva ili njegov bračni ili izvanbračni partner nisu ostvarili pravo po projektu Ministarstva za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uvjetima, po projektu Ministarstva za rješavanje stambenog pitanja mladih putem zakupa uz obvezu kupoprodaje stana ili po projektu Ministarstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, što Ministarstvo utvrđuje na osnovu službene evidencije. Ukoliko su ugovor o kupoprodaji stana ili kuće kao kupci zaključile dvije osobe, podnositelj zahtjeva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, može biti samo jedno od njih, uz obvezu da drugi kupac da izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, da je suglasan da on bude podnositelj zahtjeva, propisano je također. Prema riječima ministra Kapidžića, Odluka o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Sarajevske županije, saopćeno je iz Press službe Vlade Sarajevske županije. Ministarstvo će odmah po stupanju na snagu Odluke, raspisati javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih koji će biti objavljen u jednim od dnevnih novina, na oglasnoj ploči Sarajevske županije, web stranici Sarajevske županije i web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sarajevske županije, sa rokom ne kraćim od 30 dana za podnošenje zahtjeva, istaknuto je.

Izvor :Vecernji

Komentari

komentara