Za vrijeme perioda moratorija se obračunava kamata, ali se kamata plaća nakon njegovog isteka

Mikrokreditne organizacije u Bosni i Hercegovini, članice Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI zaključno sa 30. aprilom 2020. godine, odobrile su 18.203 zahtjeva klijenata za moratorij ili druge posebne mjere (reprogramiranje i refinansiranje tekućih obaveza, kao i nove vidove mikrokreditiranja), u ukupnom iznosu od 84.461 miliona KM. To čini sedam posto ukupnog broja kredita članica i 12 posto ukupnog portfolia svih članica Udruženja. 

Članice AMFI-ja čine 90 posto ukupnog mikrokreditnog portfolia u BiH.

Većina mikrokreditnih organizacija u BiH nude mjere po povoljnijim uslovima u odnosu na tekući kredit koji je predmet mjere. Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini – AMFI želi pojasniti jednu od mjera podrške koje klijentima nude mikrokreditne organizacije i koju klijenti najčešće i traže. To je zastoj u plaćanju rata mikrokredita odnosno moratorij. Moratorij je odobreni zastoj plaćanja ili odgoda plaćanja kompletne kreditne obaveze po osnovu glavnice i po osnovu kamate.

Za vrijeme perioda moratorija se obračunava kamata, ali se kamata plaća nakon njegovog isteka.

U toku moratorija zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati ali dospijeva na plaćanje nakon isteka moratorija. To konkretno znači da klijent u toku trajanja moratorija ne vrši nikakva plaćanja i sve njegove obaveze miruju za to vrijeme.

Prema odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, pravo na moratorij ili druge posebne mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica epidemije može ostvariti klijent koji je direktno ili indirektno pogođen vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem COVID-19, ukoliko je došlo do promjene platežne sposobnosti, a time i pogoršanja kreditne sposobnosti.

Izvor:Avaz

Komentari

komentara