Na prijedlog v. d. Uprave Razvojne banke FBiH, Nadzorni odbor je donio odluku o korekciji postojeće direktne linije za financiranje poljoprivredne proizvodnje na način da je smanjena nominalna kamatna stopa na 2,5 posto na godišnjoj razini, te produžen rok otplate na razdoblje najduže do 15 godina.

Također, stekli se se uvjeti za realizaciju suradnje između Razvojne banke FBiH i Federalnog ministarstva poljoprivrede. Nadzorni odbor banke donio je odluku o formiranju nove kreditne linije za financiranje poljoprivredne proizvodnje uz grant sredstva Ministarstva. Po tome su poduzete dalje aktivnosti na realizaciji odluke, te nakon Nove godine poljoprivrednici očekuju potpisivanje protokola, priopćilo je Udruženje poljoprivrednika FBiH.

-Nisu zaboravljeni ni izvoznici, jer bez izvoza nema ni razvoja FBiH. Tako da su već postale operativne nove specijalne kreditne linije za izvoznike, ali i korigirane postojeće kreditne linije. Financiranje unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja jeste jedan od ciljeva Razvojne banke definiranih strategijom razvoja Federacije, koji je banka konačno počela provoditi – ističu poljoprivrednici.

Naglašavaju da se Razvojna banka mora postaviti kao banka svih gospodarstvenika s kojima treba kreirati partnerske dogovore.

– Svaki dio gospodarstva ima svoje prijedloge za poboljšanje, tako da treba raditi na transparentnoj komunikaciji Razvojne banke FBiH i gospodarskih subjekata, što bi za rezultat trebalo imati najbolja rješenja i kvalitetnu politiku i strategiju rada Razvojne banke FBiH. U tom smislu podržavamo njene aktivnosti koje imaju za cilj da rasterete gospodarstvenike koji su sve više opterećeni nametima, na način da im osiguramo lakši i povoljniji pristup kreditnim sredstvima kako bi se stvorio zdraviji i bolji poslovni ambijent u cijeloj Bosni i Hercegovini – dodaje se u priopćenju

Komentari

komentara