Iznad Viteza i Novog Travnika na relaciji Poljane-Zabrđe-Zaselje- Bučićka ravan pojavio se čopor sa preko deset vukova.

U višim djelovima napadalo je snijega pa divljač silazi u niže predjele, pa tako i vuk u nadi da će pronaći srndaća.

Vuk izbjegava čovjeka, danju ga se ne može vidjeti, pritaji se, obično na nekoj uzvisini s koje promatra kretanje životinja.

Aktivira se noću, objašnjavaju lovci dodajući da sigurno nije ugodno saznanje da se uz naseljena mjesta šuljaju vukovi i da se nikad ne zna što se može dogoditi u iznenadnom susretu vuka i čovjeka.

Fotografija je zabilježena kamerom koja je postavljena u šumi između Bučićke ravne i Poljana.

Komentari

komentara