Općina Travnik je u suradnji s Kantonalnom upravom za šumarstvo SBK i međunarodnom organizacijom-Inicijativa za šumarstvo i okoliš (FEA) dogovorila da se unaprijedi gradska sredina Travnika na način da se donira i postavi specijalno dizajnirani i izrađeni „Modularni urbani vrt“ koji bi bio od višestruke koristi građanima Travnika, kako sa ekološkog tako estetskog , turističkog i svakog drugog aspekta.

Posebno dizajnirani i izrađeni modularni urbani vrt bit će postavljen sutra na Centralnom gradskom trgu. Navedeni vrt će biti dovezen na trg u 12:00 sati a sama montaža istog traje cca 1 sat.

Modularni vrt je dizajniran na način da posjeduje klupu za sjedenje, parking za biciklo, podne i vertikalne saksije sa hortikulturnim biljnim vrstama i spremnik za vodu, a približne dimenzije su: širina 2,5m, dužina 3m i visina 2,5m.

Komentari

komentara