Doktor Žarko Papić je sa svojim timom iz Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) upravo završio obimno istraživanje. Radi se o projektu koji je uz pomoć Evropske komisije i UNICEF-a uradio IBHI, a odgovara na pitanje kako marginalizirane grupe socijalno uključiti u društvo.
– To je potpuno tačno, radi se o socijalno isključenim osobama, grupama, koje zbog siromaštva, nedostatka ozbiljnog obrazovanja, nezaposlenosti nisu u situaciju ne samo da normalno žive već i utječu na donošenje odluka i budu aktivan član zajednice. Prema istraživanjima iz 2007. godine, jer drugih za sada i nemamo, više od 50 posto stanovnika Bosne i Hercegovine su upravo ti, socijalno isključeni, marginalizirani. Prema našoj novoj procjeni, taj broj je nešto manji, 49 posto, ali i dalje dramatičan, rekao je Papić za Dnevni avaz.
Kaže kako se treba prestati s lažiranjem socijalne slike koje obavljaju statističke institucije i političari.
Prema njegovim riječim, istraživanje 2011. koje su proveli je pokazalo da je apsolutno siromašno između 26 i 28 posto stanovnika BiH., a naglašava kako je tako i danas.
– Kada nemate realnu procjenu siromaštva, onda imate pogrešnu socijalnu politiku, ako se uopće može govoriti o nekoj politici. Simulacije koje smo radili 2014. govore da kad bi se i udvostručila socijalna davanja, siromaštvo bi se smanjilo samo za 1 posto, kaže Papić i dodaje kako je apsurdno što su kod nas pomoć ne dobiva onaj tko treba, nego onaj tko je papirima dokazao da je siromašan.
Govoreći o odlasku mladih ističe kako to jeste veliki problem, no da je problem ipak mnogo širi.
– Potpuno se zaboravlja da je u BiH negativan prirodan priraštaj. Od popisa 2013. do 2018. godine više je umrlo nego rođeno 35.000 ljudi. Na to dodamo 173.000 koji su otišli, te dođemo do činjenice da nas je od popisa 208.000 manje, to je 5,8 posto stanovnika, rekao je Papić.
– Ako napravite projekciju za 85 godina, u BiH neće biti nijednog stanovnika. Nula! To treba staviti u centar pažnje, svladavanje bijele kuge. Činjenicu da su djeca 1996. godine činila 22 posto bh. stanovništva, a da je danas taj postotak 16 posto. O tome se ne govori, nema ozbiljne dječije zaštite, mjereno apsolutnom linijom siromaštva 30,6 djece od 5 do 15 godina je siromašno, pojasnio je on za Avaz.

Komentari

komentara