Povodom Svjetskog dana voda – 22. ožujka, Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar podsjetila je da, prema podacima Organizacije Ujedinjenih naroda, danas više od 2 milijarde ljudi širom svijeta živi bez vode za piće u svojim domovima.
Nadalje, oko 4 milijarde ljudi, što je skoro dvije trećine svjetske populacije, doživljava tešku nestašicu vode u trajanju od najmanje mjesec tijekom godine, a oko 159 miliona ljudi sakuplja pitku vodu iz površinskih voda, kao što su jezera, rijeke i potoci.


Više od 700 milijuna ljudi, kako je navedeno, moglo bi biti zahvaćeno intenzivnom nestašicom vode do 2030. godine, a oko 5 milijuna ljudi širom planete godišnje umre od bolesti izazvanih zagađenom vodom.
Ljudi ostaju bez vode iz više razloga: zbog diskriminacije po osnovu spola i roda, rase, etničke i nacionalne pripadnosti, vjeroispovijesti, po osnovu rođenja, jezika, starosti, socijalnog statusa, zbog uništenja okoliša, rasta broja stanovnika, ratnih sukoba, prisilnog raseljavanja i migracija.
Zbog svega navedenog, ovogodišnji moto Svjetskog dana voda – “Voda za sve”, promovira potrebu solidarnosti s ljudima i društvima koji imaju problem s pristupom čistoj vodi.


| pored dosad realiziranih mnogobrojnih aktivnosti i projekta, prema regionalnim i svjetskim standardima pristup javnim uslugama u vodoopskrbi u Bosni i Hercegovini ima oko 60 posto stanovnika. Otpadne vode prikupljaju se sustavom javne kanalizacije za oko 30 posto stanovništva, dok se samo oko 15 posto sakupljenih otpadnih voda pročišćavaju prije ispuštanja u vodotoke.
Također, svega oko 20 posto stanovnika u ruralnim područjima se opskrbljuje vodom putem javnih komunalnih poduzeća, dok se preostalo stanovništvo opskrbljuje putem lokalnih vodovoda ili samostalno. Ovi podaci ukazuju na potrebu znatnih ulaganja u sektor vodnih usluga uz napomenu da ulaganja u svakom slučaju trebaju pratiti odgovarajuće zakonske promjene.

Komentari

komentara