U desetak mjesta očistili su više od 30 kilometara cesta.

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od danas će biti angažirani na otklanjanju posljedica izazvanih sniježnim padalinama na području općina Glamoč i Grahovo, a nakon što su u proteklih nekoliko dana pomagali stanovnicima sela u općini Livno. U desetak mjesta očistili su više od 30 kilometara cesta. Na osnovu Odluke Predsjedništva BiH, a u skladu s odobrenim i propisanim procedurama, te iskazane potrebe lokalnog stanovništva, pripadnici Oružanih snaga BiH su i dalje angažirani na pružanju pomoći civilnim strukturama vlasti na otklanjanju posljedica izazvanih sniježnim padalinama. Najavili su da će, u skladu sa zakonskim nadležnostima i raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima, biti u službi svih građana BiH, priopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Komentari

komentara