Iako možda ni same neće biti svjesne koliko im je taj savjet važan, žene će mišljenje porodice pretpostaviti nauci, pokazala je to studija sa ženama koje su rađale u zadnjih 40 godina.

Ispitanice koje su majkama postale u 70-im godinama prošlog stoljeća najspremnije slušale savjete članova porodice.

Ali, one žene koje su rodile tokom posljednjih deset godina u obzir su uzimale širi obim savjeta – od liječnika, iz knjiga, časopisa i interneta, ali i od članova porodice. Pritom su se trudnice, kada su imale specifične simptome, najviše pridržavale savjeta koje su im davale majke.

Kada se radi o simptomima poput mučnine, žene će prvo poslušati savjet majke ili bake. Iako možda neće prepoznati koliko im je taj savjet važan, žene će mišljenje porodice pretpostaviti nauci.

Komentari

komentara