U Bosni i Hercegovini više od 2.000 djece živi bez roditeljskog staranja, a gotovo polovica njih odrasta u određenim ustanovama. Proces usvajanja djece u našoj zemlji je kompliciran, a problem je i to što sva djeca nisu podobna za usvajanje, piše Klix.ba.

Dijete se smatra podobnim za usvajanje tek nakon što socijalni radnici utvrde da nema nikakve šanse da će odrastati u biološkoj obitelji. Zahtjeva za usvajanje djece bude mnogo više u odnosu na broj usvojene djece. Na području Sarajevskog kantona u prošloj godini je podneseno 47, a u ovoj godini 34 zahtjeva za usvajanje.

U tom razdoblju je usvojeno ukupno 14 djece. Prema riječima v. d. direktora Centra za socijalni rad SK Enesa Šabića, postupak usvajanja u centru pokreće se onog trenutka kada se utvrdi da je malodobno dijete bez roditeljskog staranja podobno za usvajanje. Potom se otvara predmet usvajanja i pristupa izboru potencijalnih usvojitelja, a onda se utvrđuje podobnost osoba koje žele usvojiti dijete.

Prije donošenja rješenja o zasnivanju usvojenja, centar bez naknade smješta dijete u obitelj budućih usvojitelja na razdoblje prilagodbe, koje traje šest mjeseci. Tijekom tog razdoblja centar vrši nadzor kako bi se utvrdilo je li usvajanje u najboljem interesu djeteta. Nakon isteka šest mjeseci, ukoliko je proteklo uredno, centar donosi rješenje o zasnivanju usvojenja, kazao je Šabić.

U Mostaru usvojeno osmero djece, u Zenici podnesen 121 zahtjev Iz Centra za socijalni rad Mostar u 2017. i 2018. godini podneseno je 89 zahtjeva, a usvojeno je osmero djece. Ističu kako procedura za potpuno usvajanje djeteta traje kratko, dok se prikupi potrebna dokumentacija potencijalnih usvojitelja i donese rješenje o razdoblju prilagodbe u trajanju od šest mjeseci. To razdoblje će pokazati za usvojitelje žele li se ostvariti tim postupkom kao roditelji, za starije dijete da ih prihvati kao roditelje, a za CSR jesu li napravili dobar odabir potencijalnih roditelja za dijete. Nakon šest mjeseci, a ukoliko je sve zadovoljeno, donosi se rješenje o potpunom usvojenju djeteta, kazali su iz mostarskog Centra za socijalni rad. U Centru za socijalni rad Zenica podnesen je 121 zahtjev, a usvojeno je jedno dijete u prošloj godini, dok u ovoj nije usvojeno nijedno jer nije bilo djece podobne za usvajanje. Organ starateljstva, centar za socijalni rad, dužan je u postupku obrade osoba zainteresiranih za usvojenje ocijeniti njihove opće podobnosti za usvojenje, uzeti u obzir starost, fizičko i psihičko zdravlje, stabilnost bračne zajednice, motive za usvojenje, sposobnost za roditeljstvo, emocionalnu stabilnost i zrelost usvojitelja. Organ starateljstva također je dužan da potencijalnim usvojiteljima predočiti detaljna i pouzdana saznanja koja se odnose na psiho-fizički status djeteta, kazali su iz CSR Zenica.

Dodaju da je organ starateljstva obvezan angažirati tim stručnjaka za procjenu cjelokupne situacije potencijalnih usvojitelja, kako bi sa svih relevantnih stanovišta (pravnog, psihološkog, pedagoškog i zdravstvenog) bilo moguće donijeti pravilnu odluku i ispuniti osnovnu svrhu usvojenja – osiguravanja odgovarajuće obiteljske sredine djeteta bez roditeljskog staranja. Organ starateljstva dužan je izvršiti izbor usvojilačke obitelji za konkretno dijete na osnovu usporedne analize svih relevantnih podataka dobijenih obradom djeteta koje treba biti usvojeno i bračnih parova zainteresiranih za usvajanje. Organ starateljstva na osnovu priloženih, odnosno po službenoj dužnosti pribavljenih dokaza utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za zasnivanje usvojenja djeteta propisani zakonom. Problem parova koji žele da usvoje djecu je što ih ima znatno više nego što ima djece za usvajanje pa čekanje može potrajati i nekoliko godina, kazali su.

Kada je riječ o području Tuzle, u 2017. godini usvojeno je dvoje djece, dok je u ovoj godini usvojeno jedno dijete. Centar za socijalni rad Banja Luka je zaprimio 50 zahtjeva u protekle dvije godine, a usvojeno je šestero djece u ovoj godini. Od njih je dvoje bilo smješteno u hraniteljske obitelji 2016. godine te je sada okončan postupak usvajanja. Procedura usvajanja započinje podnošenjem zahtjeva Centru za socijalni rad, za koji se pretpostavlja da na brizi ima dijete koje podliježe osnovnim zakonskim odrednicama o usvajanju. Zahtjev podrazumijeva podnošenje svih dokaza o podobnosti za usvojitelja: izvodi iz knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, o nekažnjavanju te o materijalnoj situaciji.

Pored bračnih parova, kao kandidati za usvajanje mogu se pojaviti i izvanbračni partneri koji najmanje pet godina žive u izvanbračnoj zajednici. Također, važno je istaknuti da usvojitelj može biti samo osoba koja je u životnoj dobi od 25 do 45 godina i koja je starija od usvojenika najmanje 18 godina. Usvojitelj može biti i strani državljanin, ako je usvajanje u najboljem interesu djeteta i ako dijete ne može biti usvojeno u našoj zemlji. Potpuno se može usvojiti dijete do 10. godine, a nepotpuno se može usvojiti dijete do navršene 18. godine.

Potpuno se može usvojiti samo dijete koje nema žive roditelje ili su mu roditelji nepoznati, roditelja koji su dijete napustili, a više od jedne godine ne zna im se mjesto boravka, te roditelji koji su pred organom starateljstva pristali (dali suglasnost) da njihovo dijete bude potpuno usvojeno.

Komentari

komentara