Reagiranje Press službe ZDK

Nakon što je naš portal pisao o niskim iznosima za koncesije u ZDK te rastu cijena dionica britanske kompanije Adriatic Metals koja na ovom području vrši istraživanja, reagirali su iz Press službe ZDK, a njihovo reagiranje prenosimo u cijelosti:

„U odgovoru na vaš upit od 15.11.2018. godine, koji je pripremilo Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, izričito je navedeno da je privrednom društvu Eastern Mining d.o.o. Sarajevo dodijeljena koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina cinka, barita i olova, sa jasno definisanim obavezama koncesionara, uz napomenu da je osnivač firme Eastern Mining d.o.o. Sarajevo kompanija Adriatic Metals Limited iz Velike Britanije.

U odgovoru Ministarstva za privredu ZDK niti u jednom dijelu nije spomenuto zlato kao predmet koncesije, jer se koncesija isključivo odnosi na istraživanje i eksploataciju cinka, barita i olova. S obzirom na tu činjenicu, apsolutno je neosnovana tvrdnja da je koncesiona naknada ‘veoma niska’, jer je visina naknada – jednokratna (naknada za pravo istraživanja) i kontinuirana (naknada za eksploatisanu količinu rovne rude), utvrđena u skladu sa propisima i praksama u ovoj oblasti. Uostalom, u članku nije napravljena komparacija sa relevantnim podacima i praksama u svijetu, kada se radi o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina cink, barit i olovo, kako bi se takva tvrdnja eventualno argumentirala.

U odgovoru smo naveli da su prve analize bilansnih rezervi kompleksne rude olova, cinka i barita pokazale pozitivne rezultate, koji su verificirani Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donesenim sredinom 2018. godine. Dakle, informacije o analizi, kao i eventualnom prisustvu zlata i srebra u rudi, na što se fokusira članak objavljen na vašem portalu, potražite kod nadležnog ministarstva u Vladi Federacije BiH. Napominjemo da ako se utvrdi prisustvo plemenitih metala zlata i srebra, prema zakonu u tom slučaju se treba izdati posebna koncesija i utvrditi dodatna koncesiona naknada.

Dovođenje u vezu informacija o rastu cijena dionica kompanije Adriatic Metals i dodjeljivanje navedene koncesije od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona kćerki firmi u BiH je tendenciozno i takva nagađanja ne želimo komentarisati“.

Komentari

komentara