Kompanija Nestlé objavila je početak nove, sedme sezone projekta „Zdravo“, koji sprovodi u suradnji s Atletskim savezom BiH s ciljem poboljšanja znanja učenika osnovnih škola o pravilnoj ishrani i značaju fizičke aktivnosti. U ovoj školskoj godini u projektu će sudjelovati 2.455 učenika sedmog razreda, čime se ukupno dostiže broj od 12.500 djece uključene u projekt. ,,Kompanija Nestlé je samo u Bosni i Hercegovini uložila više od 200.000 EUR u obrazovanje djece o zdravim životnim navikama.

U regiji – Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ”Nestlé je u ovaj projekt uložio više od milijun eura’’, ističe Irena Kurtanjek, menadžerica korporativnih komunikacija kompanije Nestlé i dodaje: ,,Brojke pokazuju kako naš projekt premašuje svoju početnu ideju, i postaje cjelokupni pokret usmjeren na vršnjačku edukaciju, što je jedan od najefikasnijih načina učenja u mlađem dobu“. Do danas, znanje o pravilnoj ishrani sudionika programa u BiH poboljšalo se za prosječno 15 posto. ”Edukacija djece o zdravim prehrambenim navikama zahtjeva multidisciplinaran pristup i angažman cjelokupnog društva. Nažalost, podrška u tolikoj mjeri u našoj zemlji još uvijek izostaje, stoga je uloga kompanije Nestlé i projekt ”Zdravo” odličan model kako pristupiti djeci te ih učiti kako da žive kvalitetnije i zdravije”, kazao je Erol Kovačević, profesor na Fakultetu tjelesnog odgoja i sporta u Sarajevu.

„Zdravo“ se sprovodi u suradnji s osnovnim školama širom BiH, a nastavnici fizičke aktivnosti su edukatori koji tijekom školske godine sprovode zanimljive i korisne aktivnosti kako bi djeci približili značaj brige o vlastitom zdravlju. Propisima kompanije Nestlé, zabranjeno je korištenje i pominjanje proizvoda u okviru aktivnosti „Zdravo“, i u skladu s tim sudionici programa ni na koji način nisu izloženi marketingu ili promociji kompanije. Kompanija Nestlé izuzetno je posvećena poboljšanju svakodnevnih navika i zdravijem životu, i na globalnom nivou pomaže milijunima djece da razviju zdrave navike u ishrani, pravilno se hrane i uživaju u vježbanju. „Zdravo“ je dio inicijative „Nestlé za zdraviju djecu“ kojom se kompanija obavezala da će do 2030. godine na globalnom nivou pomoći da 50 milijuna djece vodi zdraviji život, u želji da pomogne izgradnji bolje i zdravije planete. Projekt je tijekom svih godina dobio podršku Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku kao i Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Komentari

komentara