Sindikat doktora medicine i stomatologije u Kantonu Sarajevo za danas je najavio štrajk jer kantonalna Vlada nije ispoštovala odredbe iz Kolektivnog ugovora zaključenog prošle godine, a obustava rada trajaće do ispunjenja zahtjeva.

Prema Kolektivnom ugovoru koeficijente treba povećavati kvartalno do kraja ove budžetske godine.

Dogovoreno je da Sindikat svaka tri mjeseca održi pregovore sa Vladom Kantona Sarajevo radi procjene povećanja koeficijenata, u zavisnosti od priliva sredstava u budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ali Vlada, tvrde iz Sindikata, to ne poštuje.

Sindikat navodi da su pregovori za prvi kvartal ove godine počeli sa mjesec i po dana zakašnjenja, jer se Vlada o inicijativi Sindikata nije na vrijeme odredila.

Pregovori su umjesto petnaest dana trajali duplo duže, a početkom jula podnijeta je nova inicijativa za pregovore, što nije donijelo rezultate.

Problem je i Vladinoj mjeri produženja radnog vremena u Domovima zdravlja u Kantonu Sarajevo, koja, kako Sindikat ocjenjuje, nema nikakvog smisla i služi samo za prikupljanje političkih poena.

U Sindikatu navode da će, ukoliko štrajk ne donese pozitivne rezultate, organizovati proteste s kolegama iz drugih dijelova Federacije BiH i pokrenuti krivičnu prijavu protiv nadležnih za urušavanje zdravstvenog sistema kao društvenog javnog dobra.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj tvrdi da nema novca za ispunjenje zahtjeva Sindikata doktora medicine i stomatologije u Kantonu Sarajevo.

Komentari

komentara