19.7 C
Travnik
Subota, 15 lipnja, 2024
NaslovnicaVijestiMještani MZ Nević Polje nezadovoljni projektnim rješenjem brze ceste

Mještani MZ Nević Polje nezadovoljni projektnim rješenjem brze ceste

Na adresu redakcije Drukčijeg radija, stiglo je priopćenje Roberta Fišića, predsjednika mjesne zajednice Nević Polje, kojeg piše u ime mještana Nević Polja u povodu projektnog rješenja trase brze ceste Nević Polje-Travnik –Jajce, u dijelu koji se odnosi na područje općine Novi Travnik.

Priopćenje, donosimo u cijelosti:

U sali općine Novi Travnik dana 9. veljače 2018. godine, organiziran je „ javni uvid – prezentacija“, projektnog rješenja trase brze ceste Nević Polje-Travnik –Jajce, u dijelu koji se odnosi na područje općine Novi Travnik.

Navedena prezentacija, s obzirom na značaj teme izazvala je veliki interes, što je potvrđeno prisutnošću velikog broja zainteresiranih građana i aktivnim učešćem u raspravi. Na organizaciju same prezentacije izneseno je niz primjedbi, a najviše ih se odnosilo na neprimjereno prezentiranje u smislu da, grafičkih priloga u analognom obliku nije bilo, a prezentiranje putem displeja na zidu bilo je slabo vidljivo, pa zbog toga slabo čitljivo, nepregledno i preteško za identificiranje planiranih zahvata.

Bez obzira na navedeno, nedvosmislena je činjenica da se predloženim projektnim rješenjem trase brze ceste, odstupilo od trase definirane Prostornim planom općine Novi Travnik 2026. god –izmjene i dopune („ Sl. Glasnik općine Novi Travnik“, broj: 4/16). Navedenim Prostornim planom, trasa brze ceste Nević Polje-Travnik-Jajce, tangira granicu općine Novi Travnik u dužini cca 150 m. Predloženim projektnim rješenjem trasa brze ceste je pomjerena duboko u naselje Nević Polje, tako da ga presijeca i fizički dijeli.

Mještani ove Mjesne zajednice, izražavaju svoje ogorčenje, nezadovoljstvo i neprihvatljivost ovakvog rješenja iz više razloga, a ističemo neke :

– Prije svega neusklađenost s važećim Prostornim planom općine Novi Travnik,

– Urbano područje naselja Nević Polje, kao rubnog naselja Općine, ovakvim se prijedlogom presijeca trasom brze ceste, a podizanjem nivelete ceste na nasipu, praktično se i fizički dijeli naselje odnosno Mjesna zajednica,

– Veći broj izgrađenih objekata na trasi i u neposrednoj blizini, koji se moraju ukloniti,

– Niz negativnih utjecaja na kvalitetu življenja u neposrednoj blizini trase i drugo. Odstupanje od trase brze ceste definirane Prostornim planom Općine, projektant obrazlaže „ zaobilaženjem vodozahvata Trebišnjica, za kojeg se tek sada saznalo“.

Naš stav je da, projektant unatoč datom obrazloženju treba pronaći rješenje i trasu brze ceste, na dijelu općine Novi Travnik, uskladiti s važećim i zakonitim, a to je u skladu s Prostornim planom općine Novi Travnik. Ohrabreni smo činjenicom, jer je naš stav u vezi s navedenim istovjetan stavu Službe za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar općine Novi Travnik. Obraćamo se svim subjektima navedenim u naslovu ovoga akta, da se zauzmu radi provođenja ovog na Zakonu utemeljenog stava, te provođenja istog i u postupku izrade i donošenja Prostorne osnove Prostornog plana KSB/SBK – izmjene i dopune.

Očekujemo da će svi naslovljeni subjekti, iz okvira svojih nadležnosti i ovlaštenja poduzeti aktivnosti radi usklađivanja trase brze ceste na području općine Novi Travnik, s trasom definiranom važećom Prostorno planskom dokumentacijom, te da ćete nas o svim poduzetim aktivnostima i u svim daljim fazama obavijestiti, radi uključivanja ove Mjesne zajednice, kao zainteresirane strane i učešća javnosti, na način kako je to propisano Zakonom.

spot_img